ריבוע A (איור 1)

נחשפו שני קירות שהשתמרו לגובה ארבעה נדבכים, בנויים שתי שורות של אבני כורכר מקומיות, רובן מסותתות (W2 ,W1; כ-0.6 מ' רוחב). בתוואי קיר 1 ומתחת לו התגלה קיר קדום, בנוי אבני גוויל בינוניות, שהשתמר לגובה נדבך אחד (W6; כ-0.7 מ' רוחב).
על פני השטח נמצא מטבע מימי הדריאנוס (117–138 לסה"נ) ממטבעת קיסריה (ר"ע 97904).
 
ריבוע B
כ-8 מ' מצפון-מזרח לריבוע A נחשפו קירות בנויים אבני גוויל בינוניות (W4 ,W3; כ-0.5–0.6 מ' רוחב) היוצרים פינה (לוקוס 108). כ-0.5 מ' מצפון-מזרח לקיר 4 נמצאו אבנים שטוחות אחדות (0.30–0.35 מ' אורך), כנראה חלק מרצפה.
מצפון לקיר 4 נמצא מטבע מנחושת של דומיטיאנוס (81–96 לסה"נ) ממטבעת קיסריה (ר"ע 97905).
 
ריבוע C
נחשף קיר בנוי אבני גוויל בינוניות וקטנות שהשתמר לגובה נדבך אחד (W5; כ-0.6 מ' רוחב).