נפתחו שני ריבועי חפירה (איור 4).
בריבוע A1
(איור 5) נחשפו שלוש שכבות יישוב:
שכבה 3: ברזל 1 (המאות הי"ב–הי"א לפסה"נ). נחשף קיר קטן בנוי אבני גוויל קטנות (W1
). סמוך לקיר נמצא קטע קטן של רצפת עפר כבוש (F2) עם אבנים קטנות שאולי ניגשת אליו, ונמצאה קרמיקה המתוארכת למן תקופת הברונזה הקדומה ועד תקופת הברזל 1.

שכבה 2: ביזנטית–אומיית (המאות הו'–הח' לסה"נ). נחשפה רצפה (F1) עשויה אבני גוויל מבזלת, עם חומר מלכד לבן. הרצפה אינה קשורה לקירות.
שכבה 1: עות'מאנית. בתוך שכבת אדמה חומה נמצאו שברי כלים מהתקופה העות'מאנית, ונמצא קבר שוחה מדופן חלקית (T1). הקבר לא נחפר ואי אפשר לתארכו.                                                     

בריבוע A2
(מידות 2.1 × 2.5 מ'; איור 6) נמצאו שני קברים: קבר שוחה מדופן באבנים (T2), וקבר ארגז בנוי, מקורה באבני בזלת (T3). הקברים לא נחפרו ולכן אי אפשר לתארכם.
ממצא כלי החרס (איור 7) מעיד על יישוב שהתקיים תקופות ארוכות: קערה פתוחה מתקופת הברונזה הקדומה (איור 1:7), פך מתקופת הברונזה התיכונה (איור 2:7), קנקן מתקופת הברונזה התיכונה 2 (איור 3:7), סיר בישול מתקופת הברונזה התיכונה 1 (? איור 4:7), קערה מזווה מתקופת הברונזה התיכונה 2ב' (איור 5:7), קדרות בישול מתקופת הברזל 1 (איור 6:7–10), סיר בישול (איור 11:7) ומכסה סיר בישול (איור 12:7) מהתקופה הביזנטית, וחרס מעוטר (איור 13:7) ורעף (איור 14:7) מהתקופה העות'מאנית.
הממצא הקרמי מעיד על פעילות למן תקופת הברונזה הקדומה ועד ימינו, ומרחיב המידע על ההתיישבות במקום לאורך התקופות.