בשטח A הדרומי נחפרו כ-94 מ"ר. נחשף בית מרחץ ובו שרידים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. מצפון לו התגלו שרידי בנייה נוספים. נמצאו כלי חרס מן התקופות הרומית, הביזנטית והממלוכית.

בית המרחץ מהתקופה הרומית היה מבנה גדול שנבנה מאבנים מסותתות גדולות וכלל שלושה מרחבים וקטע מבנה שנוסף לו מדרום בשלב מאוחר. החדר הדרומי היה ככל הנראה ההיפוקאוסט; התנור היה כנראה במרחב המרכזי; שימושו של החדר הצפוני אינו ברור.
בתקופה הביזנטית חלו שינויים במבנה. ההיפוקאוסט נהרס ושרידיו, שכללו חלקי ריצוף פסיפס, חלקי עמודים, צינורות חרס ושרידי טיח, הושלכו אל אזור התנור. בפינה הדרומית-מזרחית נוסף חדר או מגדל שנבנה מאבנים מהוקצעות.
מצפון למכלול נחשפו שרידים דלים של קיר נוסף. כן תועדו ממערב לבית המרחץ שרידי מבנה איתן אשר שימש ככל הנראה בריכה של באר אנטיליה ורוצף בפסיפס לבן. בית המרחץ יצא מכלל שימוש ככל הנראה עוד בתקופה הביזנטית. השרידים המאוחרים שנמצאו בשטח הם כלי חרס מהתקופה הממלוכית.
 
בשטחB , מצפון לשטח A, נחפרו כ-170 מ"ר. נחשפו שרידי שתי גתות ומערה או מתקן שנחצבו בסלע, בית יוצר לכלי חרס, שרידי כבשן סיד(?) ושרידים דלים של מבנה. כמו כן נבדקו גדרות חקלאיות. נמצאו חרסים מהתקופות הכלקוליתית, הברונזה התיכונה, הרומית הקדומה והביזנטית.
מהתקופה הרומית הקדומה נחשפה גת גדולה (9.4×5.3 מ') בראש גבעה בצפון-מזרח השטח שכללה משטח דריכה ושני בורות איגום. בתחתית בורות האיגום נמצאו גומות שיקוע פינתיות ובבור המערבי נמצא עמוד מרכזי חצוב ומטויח. הגת נבנתה בחלקה לתוך שרידי חלל מערה או מתקן קדום, חצוב בסלע. בורות האיגום ומשטח הדריכה טויחו בשלוש שכבות של טיח הידראולי. על סמך כלי החרס והאבן שנמצאו בגת היא יצאה מכלל שימוש בתקופה הרומית הקדומה. המתקן הקדום כלל גרם מדרגות מטויח וחלל מערה. נמצאו בו שברי כלי חרס ואבן מהתקופות הכלקוליתית, הברונזה התיכונה והרומית הקדומה.
מהתקופה הביזנטית נחשפו שרידי שלושה קירות של מבנה בנוי מאבני גוויל קטנות שהשתמרו לגובה נדבך אחד. המבנה בנוי על גבי שרידי הגת הרומית, ברובו על החלק המערבי של משטח הדריכה. הממצאים מתוך המבנה דלים מאוד. מדרום לגת, במדרון הדרומי של הגבעה, נמצא בית יוצר לכלי חרס שממנו נחשפו שרידי צמד קירות מתעקלים שככל הנראה שימשו פרוזדור שהוביל לתאי ההסקה של הכבשן.
בשוליים הצפוניים של שטח B נמצאה גת נוספת חצובה בסלע ובה משטח דריכה רדוד שתעלה רדודה הוליכה ממנו אל בור איגום מלבני. בפינה הצפונית של בור האיגום נמצא בור שיקוע מעוגל. על משטח הדריכה וממזרח לגת נמצאו כמה ספלולים במגוון גדלים. לא נמצא ממצא מתארך.
ממזרח לגת הרומית נתגלו שרידי קירות שחלקם שימשו גדרות חקלאיות.
כן תועדו (לא נחפרו) שרידי בריכה מטויחת, בור מים פעמוני ובאר מתקופת המנדט עם שרידי מתקן שאיבה שמשלב בניית אבן עם בטון ומוטות ברזל או פלדה.