טבלה 1. מתקנים בגבעת הדרומית

המתקן כמות מס' אתר (איור 1)
גתות 3 1, 5, 49
מחצבות אבני גזית 37 2, 4, 8, 10, 11, 12, 32-14, 45-35, 45, 48
מדרגה חקלאית 1 3
מערות חצובות 6 6, 7, 9, 13, 33, 46
כבשן סיד 1 34
גל אבנים 1 47
ספלולים 2 50
מתקן קשירה 1 51

 

טבלה 2. מתקנים בגבעה הצפונית

המתקן כמות מס' אתר (איור 1)

מחצבות אבני גזית

(פזורות על פני 15 דונם)

40 52, 54, 55, 57, 58, 60, 67-65, 73-70, 81-75, 86-83, 89, 98-92, 108-101
מערות חצובות 6 53, 56, 64, 69 (ר' להלן)
מדרגה חקלאית 1 61
גת חצובה 1 62
כבשן סיד 1 63
מאגר מים 1 90, 91 (ר' להלן)
מתקן קשירה 1 99