נסקרו תשעים אתרים (טבלה 1), רובם מתקנים חקלאיים ששימשו כמתקנים ביתיים: מדרגות חקלאיות (עשרות), קירות שדה (עשרות), ספלולים (עשרות), גדרות (14), בורות מים (11), גתות (6), גלי אבנים וערמות סיקול (5), סכרים (5), שקתות (3), שומרות (3), בתי בד (2) ומתקנים אחרים (5). כמו כן אותרו מערות, שכמחציתן שימשו למגורים (11) והאחרות לקבורה (10); 11 מבנים, שחלקם נמצאו בסמיכות למתקנים חקלאיים ושימשו אולי כמבני חווה, ואחרים נמצאו בשולי חורבת יתיר; שרידי חציבות (מחצבה?); וקבר ארגז יחיד. ברוב האתרים לא נמצא חומר מתארך, אולם המתקנים אופייניים לשרידים הארכיאולוגיים המוכרים בדרום הר חברון, השייכים לעורף החקלאי של יישובי האזור בתקופה הביזנטית.

טבלה 1. רשימת האתרים שנסקרו 

 מס' האתר נ"צ (רי"ח)  תיאור הממצא  תקופה  חפירות (מס' הרשאה/פרסום) 
198250/584537  סכר  ביזנטית  חדשות ארכיאולוגיות 120
2 198264/584541  סכר  ביזנטית  חדשות ארכיאולוגיות 120
3 198669/584427  מבנה  לא ידוע   
4 198673/584439  קיר שדה (איור 2)  לא ידוע   
5  198658/584438 מערת קבורה, גדרות, מדרגות חקלאיות  לא ידוע   
6 199027/584524  גדרה  לא ידוע  A-4482 
7 199026/584532  גדרה  לא ידוע  A-4482 
8 199026/584531  גדרה  לא ידוע  A-4482 
9 199043/584542  מדרגה חקלאית  לא ידוע  A-4482 
10 199060/584537  גדרה, מבנה, בור מים  לא ידוע  A-4482 
11 199143/584487  מבנה, סכר, מדרגות חקלאיות ביזנטית  
12 199194/584508  קיר שדה (איור 3)  לא ידוע   
13 199182/584521  גדרה  לא ידוע   
14 199197/584502  גדרה  לא ידוע   
15 199214/584500  גדרה  לא ידוע   
16 199223/584540  גדרה  לא ידוע   
17 199257/584535  מדרגה חקלאית (איור 4)  לא ידוע   
18 199237/584562  גדרה  לא ידוע   
19 199411/584460  קיר שדה   לא ידוע  חדשות ארכיאולוגיות 120

 

20 199706/584605 גדרה, ספסול לא ידוע  
21 199704/584614 גדרה לא ידוע חדשות ארכיאולוגיות 120
22 199542/584824 שומרה ביזנטית חדשות ארכיאולוגיות 120
23 199468/584748 מערת קבורה, סכר לא ידוע   
24 199471/584739 סכר לא ידוע   
25 199493/584707 מערת קבורה (איור 5) לא ידוע   
26 199630/584648 גדרה  לא ידוע  חדשות ארכיאולוגיות 120
27 199992-201180/583700-585180 חורבת יתיר: יישוב, כנסייה, בורות מים, בית בד, דרך, גדרות, מערות (איורים 6, 7), מתקנים רומית–ביזנטית

חדשות ארכיאולוגיות 119

חדשות ארכיאולוגיות 119

חדשות ארכיאולוגיות 120

חדשות ארכיאולוגיות 121

חדשות ארכיאולוגיות 121

28 201332/585082 שומרה (איור 1) לא ידוע   
29 201325/585086 חציבות (איור 9) לא ידוע   
30 201318/585091 מבנה בית בד לא ידוע  
31 201355/585004 מבנה (איור 10) לא ידוע   
32 201382/584954 מערה לא ידוע   
33 201293/584999 מערה לא ידוע   
34 201298/585002 מערה לא ידוע   
35 201440/584982 בור מים חצוב לא ידוע   
36 201508/585005 שני בורות מים חצובים לא ידוע   
37 201360/585284 מערה (איור 1) לא ידוע   
38 201363/585312 מערה לא ידוע   

39201555/585164ספסוללא ידוע 
40201551/585160מדרגה חקלאיתלא ידוע 
41201826/585222ספלוללא ידוע 
42201811/585230ספלוללא ידוע  
43201852/585244מבנהלא ידוע  
44201845/585149בור מים חצוב (איור 12)ביזנטית 
45201848/585151גת (איור 13)ביזנטית 
46202041/585271מערהלא ידוע 
47202116/585260מערת קבורהלא ידוע  
48202104/585265מערת קבורהלא ידוע  
49202068/585217מערת קבורהלא ידוע 
50202096/585199מערת קבורהלא ידוע  
51202065/585169מערת קבורהלא ידוע  
52202062/585173בור מים חצובלא ידוע  
53202063/585153ספלוללא ידוע  
54202067/585153מערת קבורהלא ידוע  
55202082/585154ספלוללא ידוע  
56202098/585159מערה ומתקן חצובלא ידוע  
57202119/585214קבר ארגז חצובלא ידוע  

58202309/585225מערת קבורהלא ידוע 
59205432/585101בור מים חצוב (איור 14), שוקתביזנטיתA-4502 
60205779/585082גדרה, גתלא ידוע חדשות ארכיאולוגיות 120
61205710/585072גלי אבנים (איור 15)לא ידוע  
62205682/585065מערת קבורהלא ידוע  
63205670/585035דרך שדה (איור 16)לא ידוע 
64205363/585029מערה, מבנה, בית בד (איור 17)ביזנטית 
65205948/584996מתקן חצובביזנטית 
66207252/585025מבנה, בורות מים, גתלא ידוע  חדשות ארכיאולוגיות 120 
67207263/584994בור מים חצובלא ידוע  
68207256/584982מערהלא ידוע 
69207273/585008בור מים חצוב (איור 18)לא ידוע  
70207253/584980מערהלא ידוע  
71207412/585027גת (איור 19)לא ידוע  
72207423/585028מערהלא ידוע  חדשות ארכיאולוגיות 120  
73207357/585053גת (איור 20)לא ידוע  
74207377/585097בור מים חצובלא ידוע  
75207653/584984מתקן חצובביזנטית 
76207670/584988בית בדביזנטית 

77207687/584987בור מים חצובביזנטית 
78207701/584995מתקן חצובביזנטית חדשות ארכיאולוגיות 120
79207688/584963בור מים חצובלא ידוע 
80207759/584843גדרהלא ידוע חדשות ארכיאולוגיות 120
81207902/584905מתקן חצוב, מבנה (איור 21)לא ידוע  
82207935/584889גת, מבנהלא ידועחדשות ארכיאולוגיות 120
83208280/585023גלי אבניםלא ידוע 
84208278/585059גלי אבניםלא ידוע 
85208324/585029גלי אבניםלא ידוע  
86208485/584923גלי אבניםלא ידוע חדשות ארכיאולוגיות 120 
87209270/585078מערהלא ידוע 
88209151/585014מתקן חצובלא ידוע  
89209146/585010ספלוללא ידוע  
90209135/585012מבנהלא ידוע