1. קיר שדה ארוך.
2. גל אבנים (2.5 מ' קוטר).
3. גל אבנים קטן.
4. קיר שדה בנוי בשטח טבעי מוגבה.
5. גל אבנים (כ-3 מ' קוטר).
6. ריכוז של 12 גלי אבנים במגוון גדלים, כנראה ערמות של אבנים מסוקלות.
7. ריכוז של שבעה גלי אבנים, כנראה ערמות של אבנים מסוקלות.
8. קיר שדה מעגלי (כ-4 מ' קוטר).
9. מעגל אבנים גדול (כ-40 מ' קוטר), התוחם אולי מכלאה. בתוך המעגל תועדו כמה גלי אבנים קטנים.
10. דולמן תחום במעגל אבנים (איור 2). תא הקבורה שדוד, גלוי ובמרכזו צומח עץ; אבני הכיסוי מונחות בצד התא.
11. מעגל אבנים בנוי (כ-5 מ' קוטר), אולי דולמן שדוד והרוס.
12. דולמן הרוס, תחום במעגל אבנים (כ-3 מ' קוטר; איור 3).
13. קיר שדה התוחם מכלאה (כ-15 מ' קוטר).
14. קיר שדה התוחם מכלאה (כ-25 מ' קוטר).
15. שני דולמנים, התחומים במעגלי אבנים שהשתמרו באופן חלקי (איור 4). תא הקבורה של אחד הדולמנים שדוד והתא של הדולמן השני מלא באדמה וגלוי ללא אבני כיסוי (2.0×2.8 מ').
16. קיר שדה התוחם מכלאה, ובתוכה תועדו כמה ערמות קטנות של אבנים מסוקלות.
17. גל אבנים נמוך, אולי דולמן שדוד והרוס.
18. גל אבנים (כ-4 מ' קוטר).