שטח 3-A. החפירה באזור זה, אשר חודשה בעונת 2007 לאחר הפסקה ארוכה, נמשכה גם השנה במגמה לחשוף את החלקים המערבי והדרומי-מערבי של החצר מרוצפת החלוקים שמצפון לארמון (איור 1). בתחילת העונה הוסרו קירות ורצפות מתקופת הברזל 2 ו-3 שנחשפו בחלקם כבר בעונת 2007. בקצהו הצפוני של השטח נחשף בור מתקופת הברזל 3 שהכיל כלים שלמים רבים.

מתחת למבנים מתקופת הברזל נחשפה ונחפרה שכבת מפולות לבנים. בחלקו הדרומי של השטח ניתן לייחס את מפולת הלבנים להתמוטטות הקיר הצפוני של הארמון. נחשף המפלס שעליו התמוטט הקיר ונראה כי השטח היה ריק, ללא מבנים. מתחתיו נחשף קיר דק הניצב לקיר הארמון, אולי קיר תמך ששימש לייצוב פני השטח. מתחת למפולת הלבנים של הארמון נחפרו מילויים מתקופת הברונזה המאוחרת, עד למפלס החצר המרוצפת. בחלק הדרומי של שטח החפירה לא נמצא המשך לריצופים אלו.
בחלק הצפוני של השטח נתגלו קטעי קירות בנויים מאבן ברישול רב, היוצרים חלק ממבנה. נחשפו שני מפלסי חיים עשויים אדמה מהודקת, טבונים ושני מבני אבן חצי עגולים שאולי שימשו מוקדים (מדורות פתוחות). כל המערכת הייתה מכוסה אף היא במפולת לבנים. עם זאת, המפולת הייתה שונה באופייה ובצבעה ממפולות קירות הארמון, שלא סביר שהגיעו כה רחוק צפונה, לפיכך נראה כי מפולות הלבנים שמעל לקירות הן של מבנה שמעליהם.
שאלת זמנם של קירות אלה נותרה בשלב זה פתוחה: החרסים המועטים שנחשפו על גבי מפלסי החיים הם מתקופת הברונזה המאוחרת 2, ולפיכך ייתכן שהמערכת כולה מייצגת את השלב האחרון לפני חורבנה של חצור. עדויות לבנייה ברמה ירודה מסוג זה בשלב האחרון של תקופת הברונזה המאוחרת נחשפו בעבר בכמה מקומות בחצור, כולל בארמון עצמו ובסביבתו הקרובה. אפשרות נוספת היא שהקירות הנדונים הם בני תקופת הברזל 2. קירות בנויים ברישול מתקופה זו ידועים ממקומות אחרים בחצור. ועוד אפשרות היא שהקירות מייצגים שרידי יישוב ארעי בפער הזמן שלאחר חורבן העיר הכנענית של חצור. יש לציין שעד כה לא אותרו שרידים מפרק זמן זה בחצור ולפיכך מהעדות הקרמית המועטה מתאימה האפשרות הראשונה.
מתחת למפלסים אלו נחשפה בסוף העונה רצפת טיח המתאימה במפלסה לריצופי החצר הצפונית שנתגלו ממזרחה, וייתכן כי היא בת זמנם (ברונזה מאוחרת 1), העניין יתברר בעונה הבאה.
השטח כולו הופרע מבורות מתקופת הברזל 1 שהכילו מעט מאוד חרסים והיו קשים להבחנה במהלך החפירה.
 
שטח M. החפירה בעונה זו המשיכה בריבועים שנחפרו בשתי העונות הקודמות. בכל השטח נמשכה חשיפת המבנים המיוחסים לשלבים המאוחרים של תקופת הברזל 2, מן המאה הח' לפסה"נ (איור 2).
כל המבנים המיוחסים לשלבים אלה הם מבנים פרטיים, קירותיהם דקים יחסית ובהם מגוון מתקנים וטבונים. זוהו לפחות שלושה שלבים עיקריים שבתוכם תת-שלבים של הרמת רצפות, סתימת פתחים ובניית מתקנים. אופי השטח בתקופה זו הוא של שכונת מגורים, הכוללת מבנים פרטיים קטנים וסמטאות צרות המפרידות ביניהם. שרידי המאה הח' שנחשפו מתחברים לכלל תוכנית אחת עם אלה שנחשפו בשטח בשנות ה-90. המאפיין הבולט של כל המבנים בשלב זה הוא השימוש המשני הנרחב בעמודים, חלקי עמודים ופריטים ארכיטקטוניים מסותתים מאבן גיר, האופייניים למבנים הציבוריים של המאה הט' לפסה"נ בחצור ובאתרים אחרים.
במרכז השטח המשיכה החפירה סביב ה'בור המדופן אבן' שנחשף בעונה הקודמת וחלקו העליון משולב בריצוף הברזלי שיוחס לשלב המאוחר בשטח (חדשות ארכיאולוגיות 119). בעונה זו הסתבר שלבור היה שלב קדום שבו הוא משולב בקירות מבנה מן השלב הקדום של המאה הח' לפסה"נ וניצב חופשי בצדה של רחבה פתוחה שבה לא נתגלו שרידי מבנים. כל האזור סביב הבור היה מלא בחומר עשיר מאוד בעצמות, בעיקר עצמות דגים שנתגלו בניפוי רטוב מדגמי, חרסים שחוקים ופסולת מתכת. תפקיד הבור בשני שלביו עדיין לא הובהר.
בעונה זו הוכח ששלב החורבן, הכולל מפולות לבנים ושרידי עץ מפוחמים, ממוקד רק בפינה הצפונית-מערבית של השטח. כל המבנים האחרים המיוחסים לשלב זה ניטשו ללא סימני חורבן אלים.
נמשכה חשיפת שתי שורות עמודי אבן גיר מסותתת שכיוונן מזרח–מערב. על סמך מיקומן והקשר ביניהן נראה שהן שייכות למבנה ציבורי אחד החתום בשרידי מבני המגורים המאוחרים שנידונו לעיל. עמודי השורה הצפונית, במרכז השטח, נטויים מעט צפונה, אולי תוצאה של שקיעה או פעילות סיסמית. בשבוע האחרון נחשף ראש קיר שעשוי להיות הקיר הסוגר של המבנה, המפריד בינו לבין המבנה הציבורי שנחשף בשנות ה-90 בצפון השטח. הנחה זו תיבדק בעונה הבאה.  
הממצא שיוחס לשלבי תקופת הברזל בשטח M כלל בעיקר כלי חרס, בחלקם כלים הניתנים לרפאות, אך גם כמה צלמיות חרס, חפצי ברונזה וברזל ושבר בקבוק זכוכית.

שימור ושחזור. העבודה התרכזה בטיפול באגף המערבי של הארמון ('חדר האמבט'), באגף הדרומי של המבנה ובחלקו הצפוני של קיר חזית המבנה.

בחדר האמבט נוספו כמה נדבכי לבנים לקיר המערבי שייעודם העיקרי למנוע כניסה ויציאה מן הארמון דרך חדר זה. כן נוקה מילוי העפר שהונח בחדר זה על ידינו לפני כמה שנים כדי להגן על רצפתו. המתקן הצמוד לקיר הדרומי של החדר נוקה אף הוא, ושוחזר הקיר הצפוני התוחם אותו  כלפי פנים החדר. תפקיד המתקן שכונה בשעתו 'אמבט' לא הובהר.
באגף הדרומי, היחיד מאגפי הארמון שניזוק מאוד מבנייה בתקופת הברזל, יוצב הקיר החיצוני, הדרומי, וכן נבנה מחדש בלבנים המעבר בין החדרים המערבי והמזרחי של האגף.
בחזית הארמון חוזקו מזוזות הפתח הראשי בבניית לבנים בחלקן הפנימי. חלקו הצפוני של קיר החזית הנוטה מאוד החוצה מזרחה נתמך בהכנסת לבנים וטיט לשקעים ולחריצים שהתגלו בו. פעילות זו תימשך בעונה הבאה כדי להגן על החזית כולה מפני התמוטטות.
עבודות השימור נעשו בסיוען הכספי של קרנות, בהן קרן זלץ וקרן רוזן (ארה"ב), קרן רג'ינלד ואסמה בנג'מין (אוסטרליה) וקרן הכט (ישראל).