שרידי מבנים (נקודות 8, 10). אותר קיר שנבנה בכיוון צפון-דרום באבנים מהוקצעות, גדולות ובינוניות (נקודה 8; כ-10 מ' אורך משוער). כן, זוהתה הפינה הדרומית-מערבית של מבנה (נקודה 10; איור 2), שקירותיו נבנו מפן אחד של אבנים מהוקצעות. נראה כי סביבת המבנה הופרעה בפעילות בת זמננו.

 

מערת מגורים חצובה (נקודה 4). פתח המערה (כ-1.5 מ' אורך) פונה לדרום, והוא מוליך אל חדר (3.0 × 3.5 מ'). בדופן המזרחית של החדר ניכר פתח, המוליך אל חדר נוסף, המלא כיום באדמה (מערכת תת-קרקעית כלשהי?).

 

מערת קבורה חצובה (נקודה 5). בקדמת המערה נחצבה חצר, ובה גרם מדרגות. חזית המערה חצובה אנכית (0.9 מ' אורך גלוי לעין, 1.36 מ' רוחב), ובה הותקן פתח קשות ממנו מוליך מסדרון קמור אל חדר קבורה. חדר הקבורה מלא באדמה ובאבנים.

 

בור מים חצוב (נקודה 3). בור מים מעוגל (6 × 7 מ'), שפתחו מלבני (1.1 × 2.7 מ') ודופנותיו מטויחות בטיח אפור עבה. הבור מלא באדמה ואבנים. הוא חותך מתקן אחר, קדום יותר.

 

פתח מלבני חצוב (נקודה 15). הפתח מלא באדמה, ומתוכו צומח עץ תאנה. סביר להניח כי זהו פתח של בור מים חצוב או של מערכת תת קרקעית כלשהי.

 

מתקנים חצובים בסלע (נקודות 6, 9, 12). אותרה בודדה להפקת שמן זית חצובה במחשוף סלע (נקודה 6; כ-2.0 × 4.5 מ'). הבודדה כוללת משטח כתישה (0.3 מ' קוטר) ובור קטן (0.2 מ' קוטר). עוד אותר משטח עבודה, המורכב משני משטחי סלע מפולסים (נקודה 9). במשטח המערבי (7 × 10 מ') חצובה בודדה להפקת שמן זית (איור 3), המורכבת ממשטח כתישה מעוגל (כ-1 מ' קוטר) ומבור איגום (0.6 מ' קוטר; הוא מלא באדמה). סמוך לבור האיגום ממערב הובחן בור חצוב שמתארו אינו סדור (0.9 × 1.5 מ'). במשטח המזרחי (3.0 × 3.5 מ') חצובים שלושה ספלולים דמויי קונוס (0.3 מ', 0.7 מ', 0.15 מ' קוטרם בחלק העליון). כן, תועד מתקן חצוב דמוי ריבוע (נקודה 12; 0.7 × 0.7 × 0.7 מ'), ששימושו אינו ברור.

 

ערמה של אבנים מסוקלות (נקודה 6; 3 × 5 מ'). ערמת האבנים נמצאת מדרום לבודדה (לעיל). הערימה תחומה בקיר, שנבנה מנדבך אחד של אבני גוויל גדולות. צמוד לערמה הובחן קיר של מדרגת עיבוד, שנבנה באבני גוויל בינוניות וקטנות.

 

קירות של מדרגות עיבוד (נקודות 1, 2, 7, 8, 11, 13, 14). הקירות בנויים בכיוונים שונים משורה אחת של אבני גוויל בינוניות ואבנים מהוקצעות בשימוש משני. הקירות השתמרו לגובה של שניים או שלושה נדבכים בממוצע. קיר אחר (נקודה 11) נבנה במורד ערוץ נחל משלוש שורות של אבנים גדולות ובינוניות (40-30 מ' אורך, 3.5-3.0 מ' רוחב). בין האבנים יש מרווחים של כחצי מטר, שהתמלאו בסחף ואבנים קטנות במהלך הזמן. על סמך בנייתו של הקיר ומיקומו נראה כי הוא שימש כסכר. קיר נוסף (נקודה 14), מתעגל, בנוי באבנים מהוקצעות בשימוש משני. סמוך לקיר הובחן ריכוז של חרסים שזמנם למן התקופה הרומית ועד לתקופה הממלוכית.