באולם הגראנד מניר (איור 1:1) נחשפה הרצפה מהתקופה הצלבנית. הרצפה עשויה משכבה עבה של טיח, שמעורבים בו שבבי פחם. ממצא כלי החרס מתוארך ברובו לתקופה הצלבנית; הכלים נעשו בייצור מקומי.

 

ברחוב המזרחי (איור 2:1) נמשך ניקוי מאגר המים עד תומו ממילוי של אדמה ואבנים. רוב הממצא הקרמי שהתגלה במאגר מתוארך לתקופה העות'מאנית, והוא כולל ארבעה פכים תמימים.

 

ממזרח למאגר המים (איור 3:1) נחפר שטח לקראת הנחת גרם מדרגות חירום. התגלו ראש של קיר בכיוון מזרח-מערב ורצפת אבן משני צדיו. בין אבני הריצוף מדרום לקיר התגלה פסל אבן של ראש נער, שלו שיער מתולתל (איור 2). על סמך ניתוח אמנותי של הפסל נראה שיש לתארך אותו לתקופה הצלבנית.

 

ברחוב הדרומי (איור 4:1) נמשכה החפירה במילוי שבחלקו המערבי של הרחוב. הממצא הקרמי במילוי מתוארך לתקופה הצלבנית (המאה הי"ג לסה"נ).

 

המנהרה הטמפלרית. נמשכה חשיפתה לכיוון מזרח. המנהרה עוברת מתחת לח'אן אל-שונה וממשיכה לצפון-מזרח. הממצא הקרמי מן המנהרה מעורב; רובו מתוארך לתקופה הצלבנית, אך הוא כולל גם חרסים מן התקופה העות'מאנית.