שלושת הדולמנים כוללים תאי קבורה, שככל הנראה היו מקורים בלוחות שהוסרו בעת שוד תכולת התא, אשר הוקפו בשניים עד ארבעה מעגלי אבן; צירם של תאי הקבורה אינו אחיד.

 
דולמן 1 (איור 1) הוא הגדול מהשלושה. תא הקבורה סגלגל (2.6×0.8 מ'), צירו צפון-מערב–דרום-מזרח והוא בנוי מאבני גוויל בינוניות וקטנות, שנשתמרו לגובה של עד שלושה נדבכים (0.8–0.9 מ'). על רצפת התא, העשויה אבנים קטנות שהונחו כדי לפלס את פני הסלע, נמצאו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הביניימית (2300–2000 לפסה"נ). סביב התא נבנו ארבעה מעגלים (12.5 מ' קוטר מרבי) של אבני גוויל. על שפת התא נמצאה אבן משחק (0.55×0.35 מ'), שבה נחצבו שבעה זוגות של גומות ושלוש גומות בודדות. סביב התא נלקטו שברי כלי חרס מהמאה הי"ט לסה"נ (כלי ראשיא אל-פוחאר). דומה כי דולמן זה הוקם בתקופת הברונזה הביניימית.
 
דולמן 2 (איור 2). תא הקבורה סגלגל (0.7–0.9×2.0 מ'), צירו צפון-צפון-מזרח–דרום-דרום-מערב, והוא בנוי מאבני גוויל בינוניות, שנשתמרו עד לגובה שני נדבכים (0.7–0.8 מ'). על רצפת התא, העשויה אבנים קטנות (איור 3), נמצאו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הביניימית, בהם קדרות (איור 1:4, 2) וידית (איור 3:4). כ-0.2 מ' מתחת לרצפה זו אותרה רצפה נוספת, העשויה אבנים קטנות שנועדו לפלס את פני הסלע, אך בין אבניה ומתחתן לא נתגלה כל ממצא קרמי. סביב התא נבנו שני מעגלים (כ-8.5 מ' קוטר מרבי) של אבני גוויל. דומה כי גם דולמן זה הוקם בתקופת הברונזה הביניימית.
 
דולמן 3 (איור 5). תא הקבורה מלבני (2.4×0.8 מ'), צירו צפון–דרום, והוא נבנה מלוחות אבן ניצבים, שרק שניים מהם נותרו באתרם; שאר הלוחות הוסרו בעת שוד הקבר. על פני הסלע בתוך התא, שפולס באבנים קטנות, נאספו חרסים קדומים אך לא מזוהים, וכן שברי כלי חרס מן המאה הי"ט לסה"נ. סביב לתא נבנו שני מעגלים (7 מ' קוטר מרבי) של אבני גוויל.