ריבוע A (איור 1). נחשפו שרידי משטח דריכה (לוקוס 502; 0.4 × 2.0 מ'), שהושתת על שכבת טיח לבן ורוצף באבני פסיפס לבנות. בפינתו הדרומית-מערבית נחשף אגן חצוב (לוקוס 508; 0.8 × 0.8 מ'), ששימש כנראה לרחיצת הרגליים טרם דריכת הענבים. מדרום למשטח הדריכה נחשף בור עגול (לוקוסים 507, 512; 1.2 מ' קוטר, 1 מ' עומק). במילוי הבור התגלו שברי קנקנים המתוארכים למאה הו' לסה"נ (איור 2).

 

ריבוע B (איור 3). נחשפו שרידי משטח דריכה (לוקוס 501; 0.4 × 0.6 מ'), המרוצף באבני פסיפס לבנות (איור 4). בשטח המשטח נחצב בור שיקוע (לוקוס 504; 0.8 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק), שקרקעיתו רוצפה באבני פסיפס לבנות ודפנותיו טויחו בטיח לבן (איור 5). ממזרח לבור התגלו שני אגנים עגולים חצובים (לוקוסים 516, 517), שרוצפו גם הם באבני פסיפס לבנות; נראה שהם שימשו לסינון התירוש. במזרח הריבוע התגלה חלק מבור איגום (לוקוס 514; 1.2 מ' עומק) שקרקעיתו רוצפה באבני פסיפס לבנות; חלק מהבור נמצא מחוץ לשטח החפירה. משטח הדריכה משופע למזרח, אל עבר האגנים ובור האיגום. עוד התגלו שרידי שני קירות אבן (W101 ,W100), שהושתתו על הסלע; אפשר שהם תחמו את הגת. בשטח הריבוע התגלו חריצים חצובים בסלע (לוקוסים 512, 513, 515), כנראה שרידים של חציבת אבנים וכן ספלול חצוב.