נפתחו שני שטחים מצומצמים בתוואי תעלות הניקוז והחשמל שנחפרו משני צדי החפיר והובחנו שתי תקופות עיקריות: התקופה ההלניסטית (המאות הב'-הא' לפסה"נ) והתקופה הצלבנית (המאה הי"ג לסה"נ).
בשטח שלצד קיר החפיר הצפוני נחשף קטע מקיר דל (1 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב; W9) בנוי אבני גוויל בינוניות בבנייה יבשה, שרידי מחצבה מהתקופה ההלניסטית וכן מצבור 'אשפה' גדול בן התקופה שהכיל עשרות כלי חרס שנפגמו במהלך השימוש ועל כן נזרקו. אלה הכילו כלי בישול, אגירה והגשה ובהם אמפורות מיובאות.
בשטח שלצד קירו הדרומי של החפיר נחשפו שרידי קיר W8. אלה כללו נדבך יסוד עשוי דבש ומעליו קטע קטן של נדבך האבן הראשון שממנו שרדו שש אבני בנייה. לצד הקיר נאספה קרמיקה מגוונת מהתקופות ההלניסטית ועד הממלוכית, וכן כמה כדורי תותח בגודל בינוני מהתקופה העות'מאנית (המאות  הי"ח-הי"ט לסה"נ).