על פני השטח נראו שרידי גדרה חקלאית – קיר גדרה ארוך (W5 ,W4) שכיוונו מזרח–מערב וסדרת קירות טרסה (W3-W1) שנבנו בניצב לו מצפון ומדרום (איור 1). קיר 4 (14 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) בנוי אבני גוויל קטנות ובינוניות. בקצהו המערבי ניצב אליו קיר 3, שהפן המזרחי שלו (4 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב) היוצר פינה עם קיר 4 בנוי אבנים גדולות. המשך קיר הגדרה, קיר 5 (9 מ' אורך, כ-2 מ' רוחב) נבנה בשלב מאוחר מאבני גוויל קטנות ובינוניות על פינת קודמו ויצר פינה עם הפן המערבי של קיר 3 (כ-3 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב), הבנוי אף הוא אבני גוויל קטנות ובינוניות. מדרום ניצבים לקיר 5 שני קירות טרסה: קיר 1 (10 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב), וקיר 2 (7.5 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב), לשניהם פן מזרחי בנוי היטב ופן מערבי הנסמך למילוי אדמה (לוקוס 104).
ממזרח לקיר 1 נחפר ריבוע (לוקוס 103) עד לסלע ונמצא בו מילוי אדמה חומה מעורבת באבנים קטנות ובינוניות ומעט חרסים מהתקופות הברזל עד הביזנטית.
ממזרח לקיר 2 (לוקוס 105) ובפינת קירות 3, 4 (לוקוס 101) נחפרו שני ריבועים עד לסלע ונמצאה בהם אדמה חומה מעורבת באבנים קטנות ובינוניות ומעט שברי חרס לא מזוהים.
קיר הגדרה הארוך (4, 5) נבנה עם שיפוע המדרון ואילו קירות הטרסה שנבנו בניצב לו יצרו מדרגות חקלאיות. לא ניתן היה לתארך את המערכת.