נפתח ריבוע (6.7 × 6.5 מ') באדמת טרה רוסה. בשכבה העליונה נמצאו כמה שברי כלי חרס מהתקופות הרומית והביזנטית. במרכז השטח התגלתה מחצבה (3.0 × 4.4 מ') שעל סמך הממצא הקרמי נקבע זמנה לתקופה הביזנטית. נחצבו בה ארבע שכבות של אבנים והיא נחשפה עד לקרקעיתה (1.41 מ' עומק). נראה שהחוצבים העמיקו עד לסלע רך שאינו מתאים לחציבת אבני בנייה.
בקרקעית המחצבה ובדופנותיה ניתן להבחין בבירור בשרידי תעלות הניתוק. על סמך התשלילים בסלע ואבנים שלא נותקו ניתן לקבוע את הגודל הממוצע של האבנים (0.3 × 0.4 × 0.7 מ'). נראה שהאבנים שימשו לבנייה ביישובים הסמוכים, שכן באתרי מישור החוף, כגון שוני וקיסריה השתמשו באבני כורכר. הממצא הקרמי היה דל מאוד וכלל שברי כלי חרס מהתקופות הרומית והביזנטית.