אתר 1 נמצא על ראש גבעה בצפון-מזרח השטח. על המדרונות נמצאו ריכוזי אבנים ובחתכי בדיקה נמצאו חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.

אתר 2 נמצא בתחום מטע במערב השטח. נאספו חרסים מהתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית. בחתכי בדיקה בצפון האתר נחשפה שכבה ארכיאולוגית נושאת חרסים.
אתרים 3 ו-4 הם גלי אבן בקו הרכס (ר' מפת דליה [31], אתר 54). בחתך בדיקה שנערך בקרבתם נמצאו חרסים שאי-אפשר היה לתארך.
אתרים 5–9 הם חלק ממערכת חקלאית המשתרעת על פני שטח נרחב. משני צדי גיא המשתפל מצפון לדרום תועדו קווי בנייה, אולי טרסות. בבדיקת חתכי בדיקה נמצא שהטרסות הן קווי סיקול של אבנים על תלוליות אדמה. חרסים ספורים שנמצאו בחתכים ועל פני השטח מעידים שהמערכת מאוחרת לתקופה הרומית או בת זמנה.
 
לפי ממצאי הסקר נראה שיש לתארך את רוב השרידים לתקופות הרומית והביזנטית.