מערות. אותרו שש-עשרה מערות במורד הצפוני-מערבי של גבעת עדן (4, 5, 11, 12, 14, 21, 22, 27-24, 32-29, 36). רוב המערות נמצאות במדרגת סלע התוחמת את גבעת עדן מצפון-מערב, ופתחיהן פונים למערב או לצפון; חלק ממדרגת הסלע התמוטט ואיתו התמוטטו גם חלקים מהמערות. לפחות שלוש מהמערות שתועדו חצובות (12, 14, 21), ועל סמך תוכניתן נראה כי אלה הן מערות קבורה. מערות 14 ו-21 נחתכו במהלך חציבה בת-זמננו בכביש 70. ייתכן שגם יתר המערות — כנראה שרובן טבעיות — שימשו לקבורה. נראה שמערות הקבורה הן חלק מבית הקברות של ח' אל-ח'ניזירה שבמעלה גבעת עדן.

 

אמת מים. על המדרון הצפוני של גבעת עדן, לאורך כביש 70, תועדו קטעים מתעלה חצובה של אמת מים (3-1, 7, 15, 16, 19). אלה חלקים מאמת המים שהוליכה ממעיינות טאטא לתל דור בתקופות הרומית והביזנטית. חלקים מהאמה נחפרו בעבר (ר' חדשות ארכיאולוגיות 115: 96). האמה לא התגלתה לכל אורכה ואפשר שחלקים ממנה נפגעו במהלך סלילת כביש 70.

 

חציבות ומתקנים חצובים. בקרבת המערות הובחנו ספלולים חצובים במחשופי סלע (6, 9, 10, 17, 23; 0.3-0.2 מ' קוטר ועומק). כן תועדו חציבות (8, 35-33), לרבות חציבה מלבנית (20; 0.5 × 1.0 מ', 0.5 מ' עומק) וחציבה עגולה (18) שנחתכו במהלך סלילת כביש 70. נראה שחציבות 18 ו-20 הן חלק ממתקנים מורכבים יותר. עוד תועדה מחצבה לאבני בנייה (12; כ-20 × 40 מ'). בשטח המחצבה אותרו שתי מערות חצובות, ששימשו כנראה לקבורה.

 

שרידי בנייה. שרידים קטועים של שני מבנים (38, 39; 5-3 מ"ר כל אחד), שנבנו באבני גוויל. סמוך לשרידי מבנה 38 תועדה ערמת אבנים (37). ממזרח לשרידי המבנים ניכרת גבעה מכוסה בצמחייה סבוכה, ונראה כי זוהי גבעה מלאכותית.

 

בשטח 2 ובחתך באפיקו של נחל דליה לוקטו חרסים מעטים מן התקופות הרומית והביזנטית ופריטיי צור אחדים שלא ניתן לתארכם.