שטח A
ריבוע C3. נחשף קטע קיר הבנוי אבני שדה גדולות (W1; איור 1). אל צדו המזרחי של הקיר ניגשת שכבה של עפר מהודק מעורב באבנים קטנות וחרסים מהתקופה הביזנטית (לוקוס 104): קערה (איור 1:3) וקנקנים (איור 6:3, 7).
ריבוע 1A. נחשף בדל קיר (W2) שנבנה בתוך תעלת יסוד (לוקוס 101; 0.9 מ' רוחב, 1.3 מ' עומק) ותחתיה כמה שכבות מילוי (איור 2):
I. שכבת טיח מעורב באבנים קטנות ושברי חרסים מהתקופה הביזנטית (לוקוס 103): קדרה (איור 2:3).
II. שכבת חרסים ביזנטיים, בעיקר שברי גוף (לוקוס 108): קנקנים (איור 3:3, 4).
III. שכבה של אדמת סחף רטובה מעורבת בחרסים ביזנטיים (לוקוס 114): קנקן (איור 5:3).
תעלת היסוד חותכת חומר לבנים, שמהותו אינה ברורה (לוקוס 107).

 

שטח B
ריבוע  D3. נחשף בור שיקוע מתקופת המנדט הבריטי.