בדרום האתר נתגלתה חציבה מלבנית (11 × 2 מ') וסמוך לה חציבות נוספות ושקעים חצובים. נראה כי במקום הייתה מחצבה. סמוך לה נמצאה מערה חצובה שבה חדר רבוע (3 × 3 מ') ללא כוכים או מקמרים, כנראה שימשה לקבורה, וללא כל ממצא המעיד על תיארוכה. בחזיתה נחשפה רחבה חצובה (2.75 × 2.00 מ'). ייתכן ששימשה לקבורה בו בזמן עם מערת המגורים הסמוכה. נמצאה מערה טבעית שתקרתה התמוטטה וקירה המזרחי שרד (איור 2). בתחומה הוקם מבנה (7.50 × 7.25 מ'; איור 3) שקירותיו נשתמרו לגובה של כ-1.2-1.0 מ'. פתח המבנה בפינתו הצפונית-מזרחית ומפנים לקירותיו נבנו ונחצבו ספסלים. סמוך לפינתו המערבית נמצא מתקן עגול (1.8 מ' קוטר; איור 4) ששימושו אינו ברור. לאחר התמוטטות חלקית של תקרת המערה כוסתה פינתו הצפונית-מערבית של המבנה במילוי ומעל לחלקו הצפוני-מערבי של W3 נבנו קירות תמך מעוגלים (W2 ,W1) לתמיכת תקרת המערה וקירותיה. אל הקיר הצפוני (W4) של המבנה נסמכה מבואה מרוצפת אבני גוויל שאליה ירדו בכמה מדרגות. הקיר הדרומי-מערבי של המבואה (W5) נבנה מעל קיר 4. מיקום הכניסה ומפלס הסלע הגבוה מעידים כי הכניסה למערה הייתה בצפון.

 

 

שטח A.

שטח B.