משטח דריכה. משטח דריכה רדוד ששוליו מעוגלים (L1, מידות 1.8 × 1.0 מ', 0.1 מ' עומק; איור 3), בשוליים הצפוניים של גת גדולה (L2). על פי צורתו שייך כנראה לטיפוס 'גתות תענכיות', המתוארכות לתקופת הברונזה התיכונה 2, שכמותן נמצאו ותועדו בשטח הקיבוץ.

גת. משטח דריכה שמתארו מרובע (L2, מידות 3.70 × 3.65 מ', כ-0.70–0.75 מ' עומק; איור 4) ומצדו המערבי בור איגום מרובע (L3; אורך 2.1 מ', עומק 2.4 מ', כ-9500 ליטר). הדופן המפרידה בין משטח הדריכה לבין בור האיגום נמוכה משאר דופנות משטח הדריכה ובתחתיתה שני נקבים סמוכים (10 ס"מ ו-2–3 ס"מ קוטר; איור 5) שניקזו את הנוזלים אל בור האיגום. בפינה הדרומית-מזרחית של בור האיגום בנויות שתי מדרגות (0.3 מ' גובה התחתונה, 0.58 מ' גובה העליונה; איור 6). בדפנות המערבית והדרומית של בור האיגום חצוב מדף (כ-1.4 מ' מתחתית הבור, כ-0.6 מ' מראש הבור).
על פי ממדיה נראה שבגת הפיקו כמות רבה של תירוש. 
לא נמצאו חרסים המסייעים בתיארוך הגת, אך על פי צורתה ניתן לשער שנחצבה בתקופות הרומית או הביזנטית (המאות הג'–הו' לסה"נ). חציבת הגת פגעה בגת ה'תענכית' (L1).
עם הקמתו של קיבוץ יפעת השתמשו תושביו בבור האיגום של הגת (L2) החשופה כבריכת השקיה. את רצפת משטח הדריכה ואת קירות בור האיגום דיפנו בטיח ובבטון והתקינו צינור מתכת בדופן המערבית של בור האיגום, שהוביל מים מהבריכה אל גינת הירק של הקיבוץ, במדרון הגבעה.
מחצבות. ממזרח לגת שתי מחצבות (L5 ,L4) להפקת אבני בנייה. על פי תעלות הניתוק העמוקות שנותרו בסלע אפשר לשחזר את גודל האבנים שנחצבו. במחצבה הדרומית-מזרחית (L4; איור 7) נחצבו אבני בנייה בשני גדלים (1.40 × 0.95 מ', 0.45 מ' גובה; 0.95 × 0.65 מ', 0.3 מ' גובה). המחצבה הצפונית-מזרחית (L5, מידות 1.70 × 0.95 מ', 0.35 מ' עומק; איור 8) שמורה פחות. נמדדו בה אבני בנייה גדולות.
 
הגתות – הקדומה מטיפוס 'גת תענכית' (L1), שרבות כמוה נמצאו בשטח הקיבוץ, והגת מהתקופות הרומית או הביזנטית (L2), מעידות על תעשיית יין שפעלה במקום.