נפתחו שני שטחים (B ,A; איור 2). בשטח A נחשפה מחצבה (3.5 × 4.5 מ'; איור 3) להפקת אבני גזית וזוהו בה שלוש מדרגות חציבה. על סמך תעלות הניתוק (0.1 מ' רוחב ממוצע) אפשר לשחזר את גודלן הממוצע של האבנים שנחצבו (0.3 × 0.4 × 0.7 מ').

בשטח B נחשף חלק נוסף של המחצבה, וזוהו בו שני שלבי שימוש. בשלב ראשון שימשה המחצבה (5 × 8 מ'; איורים 4, 5) להפקת אבני בנייה. זוהו שלוש מדרגות חציבה. על סמך תעלות הניתוק (7–10 ס"מ רוחב ממוצע) אפשר לשחזר את גודלן הממוצע של האבנים שנחצבו (0.4 × 0.6 × 0.8 מ'). בשלב שני הוכשרה המחצבה לשמש מרתף או מחסן תת-קרקעי (2.5 × 5.0 מ'). הדופן הצפונית של המחצבה הוחלקה והפכה לקיר (5 מ' אורך; 1.2–1.5 מ' גובה) שכיוונו מזרח–מערב. מול הקיר, כלפי המדרון בדרום, נחצבה רחבה (2.0–2.6 מ' רוחב) התחומה מדרום בקיר (W2), שנבנה משילוב של אבני גוויל בינוניות, פסולת חציבה וחומר גירני רך מלכד. קיר 2 הושתת על קו חציבה דרומי מקביל, שכנראה התחבר לאומנה או לקיר בפינה הדרומית-מערבית של המחצבה. תחתית המחצבה שימשה רצפה לחדר ובחלקה הדרומי מפלסה נמוך יותר בכ-0.3 מ' מהמפלס העליון; רוחב כל מפלס כמטר אחד. בפינה הדרומית-מזרחית של החדר נמצא עמוד חצוב (0.8 מ' גובה), ששימש בסיס לאומנה שכנראה תמכה בקירוי החדר. אל העמוד נסמך קיר (W1, לא בתכנית), לכיוון דרום-מזרח, שבנייתו דומה לקיר 2, אך מאבני גוויל קטנות; הקיר, ששרדו ממנו שלושה נדבכים, חצץ בין החדר למחשוף חרסית שנמצאה מדרום לקו החציבה הדרומי.
העמוד בפינה הדרומית-מערבית של החדר מעיד כי כבר בעת הוצאת האבנים תוכנן החלל לשמש חדר. הכניסה לחדר הייתה מהפינה הדרומית-מזרחית, מול המדרון. בקטע זה חדרה החציבה אל תוך שכבת חרסית רכה. כדי לייצב את המעבר, רובדה החרסית במשטח אבני גוויל קטנות ובינוניות. ייתכן שלחדר היו כניסות נוספות מהמפלס העליון, בפאות המזרחית והמערבית.
ממצא כלי החרס היה דל ושחוק ברובו ותוארך לתקופות הרומית הקדומה והביזנטית. בליבת קיר 2 נמצאו שני שברים של סירי בישול מהתקופה הרומית הקדומה (איור 2:6, 3). כן נמצאו בסיס של קערה (איור 1:6) ושפות של קנקנים (איור 4:6, 5), המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה. על פני השטח נמצא שבר של שפת קערה מהתקופה הביזנטית (איור 6:6).
 
המחצבה שנחשפה תוכננה עוד בזמן חציבתה לשמש מבנה, כנראה מחסן. ממצא דומה נחשף בחפירה הסמוכה (פורת 2010). על סמך ממצא כלי החרס מקיר 2, אפשר לתארך את האתר לתקופה הרומית הקדומה.