החפירה נערכה על גבעה מתונה שבמרכזה שרידי חורבה שאבניה מפוזרות על פני השטח. הקצה המערבי של האתר נפגע בעבר, בעקבות פילוס השטח והקמת חממות מושב מחסיה.
נחפרו שבעה ריבועים ושישה חצאי ריבועים במרכז האתר ובשוליו (איור 1). כן נעשו חתכי בדיקה עם מחפרון בארבעת צדי האתר. בתעלות שבהן נחשפו ראשי אבנים נפתחו חצאי ריבועים או נוקה החתך.

בחפירה נחשפו שלושה שלבי בנייה המציינים תיקונים במבנה במהלך התקופה הביזנטית. על פי ממצא כלי החרס זמנו של המבנה במאות הו'–אמצע המאה הח' לסה"נ. הריבועים היו מפוזרים בכל השטח ולפיכך לא ברור אם הארכיטקטורה היא של מבנה אחד גדול או כמה מבנים. השלבים מתוארים מהקדום למאוחר.

 

שלב ראשון
השלב הקדום נתגלה בריבועים I (איור 2), III ו-VI (איור 3) ובריבוע VII הצפוני (איור 4). בריבוע I נחשף קטע קטן מקיר (W16), הבנוי מאבני גזית מלבניות על סלע מיושר בכיוון צפון–דרום. אל הקיר ניגשת רצפה עשויה אבני גוויל מסודרות (לוקוס 145). בריבוע VI נחשף קטע קטן של קיר (W24) שכמו קיר 16 נבנה אף הוא על הסלע בכיוון צפון–דרום.
בריבוע VII נחשף קיר שכיוונו צפון–דרום (W31), בנוי אבנים גדולות ומסותתות, הרוס ברובו ונשתמר לגובה נדבך אחד בחלקו הצפוני; בדרומו ניתן להבחין בתעלת היסוד החצובה בסלע. ממערב לקיר נחצבו שלוש מדרגות שנהרסו עקב חציבת בור בשלב מאוחר (להלן, שלב שני).
בריבוע III הובחנו שני תת-שלבים; מתת-השלב הקדום הובחנה רצפת גיר בפינה הדרומית-מזרחית של הריבוע שקדמה לבניית הקירות (לוקוס 131). לא נתגלו חרסים או כל ממצא מתארך משכבה זו. מתת-השלב השני נחשפו שני קירות מקבילים

(W14 ,W11), בנויים אבנים מסותתות בכיוון צפון–דרום. לתת-השלב השני מיוחסות גם אבנים סדורות בקשת, בפינה הצפונית-מערבית של הריבוע שבתוכה שכבת שרפה, אולי תנור (לוקוס 155).
הממצא מן השלב הראשון דל וכולל מעט שברי זכוכית ושברי כלי חרס שנתגלו במילוי (לוקוס 139) ועל רצפת האבן (לוקוס 145) בריבוע I: שתי קערות מטיפוס LRC Ware שתוארכו לראשית המאה ו' לסה"נ (איור 1:5, 2) ושני פכים (איור 3:5, 4).
על פי ממצא כלי החרס תוארך השלב הראשון באתר לראשית עד הרבע השני של המאה הו' לסה"נ.

שלב שני
השלב השני ניכר בכל הריבועים ותוארך לשלהי התקופה הביזנטית. בריבוע I נחשפו שרידי שני חדרים. מהחדר הצפוני נחשפו הקירות הדרומי (W17) והמזרחי (W18) שנבנו מאבנים מסותתות חלקית. החדר רוצף באבנים מלבניות (לוקוסים 134, 144). מדרום נחשף חדר נוסף או חצר מרוצפת אבן (לוקוס 122) ששימשה גם בשלב השלישי. על רצפה 134 נמצאו שפת סיר (איור 13:5) ושפת פיטס (איור 16:5) שתוארכו למאות הו'-הח' לסה"נ.

בריבוע III נחשף חלקו המזרחי של חדר שרצפתו עשויה גיר כתוש (לוקוסים 114, 118), תחום בקירות 2 בצפון, 1 במזרח ו-9 בדרום. קירות 11 ו-14 מהשלב הקודם כוסו במפלס אבנים (לוקוס 137) ונבנו קירות W9 ,W2 ,W1 (להלן).
ממצא כלי החרס שנתגלה על רצפה 114 כלל שלוש קערות (איור 6:5, 8, 9), סיר בישול (איור 14:5) וקנקן (איור 15:5). המכלול מתוארך על פי הקערה מטיפוס LRC (איור 8:5) לרבע השני עד סוף המאה הו' לסה"נ.
בריבוע VI נחשפה הפינה הצפונית-מזרחית של בית בד מרוצף בגיר כתוש (לוקוסים 126, 140) שעל רצפתו עמדה משקולת בורג מאבן. הקירות שתחמו את בית הבד

(W4 ,W12) נבנו מאבנים מסותתות גס וביניהן אבני גוויל קטנות (0.8 מ' עובי). על הרצפה נמצאה קערה מטיפוס LRC (איור 7:5) המתוארכת לרבע השני של המאה הו' לסה"נ, קדרה (איור 10:5) ונר (איור 12:5).
בריבוע XIII (איור 4) נחשף בחפירה שלא הושלמה חלקו הצפוני של חדר שבקירותיו המזרחי והמערבי אומנות. לא נמצאה רצפה אולם במילוי (לוקוס 161) נמצאו שברי כלי חרס משלהי התקופה הביזנטית: קדרה (איור 11:5).
בריבוע VII הובחנו לפחות שני שלבי בנייה בשטח שניזוק מפעילות מודרנית. נחשף חלק מבור מרובע או מלבני חצוב בסלע ומטויח בטיח אפור (לוקוס 149). בתחתית הבור נמצאה קערה מטיפוס LRC (איור 5:5) שתוארכה לרבע הראשון עד אמצע המאה הו' לסה"נ. מדרום לבור נתגלה קיר בנוי על סלע מוחלק ממזרח למערב (W13). חציבת הבור חתכה חלק מהמדרגות החצובות שהובילו לקיר 31 מן השלב הראשון; לפיכך יוחס הבור לשלב השני. עם זאת ייתכן שהבור והמדרגות נחצבו בשלב הראשון.
בחצי ריבוע X (איור 6), בדרום-מזרח, נחשפו שני קירות התוחמים קטעי שלושה חדרים. קיר (W6; אורך מרבי 3 מ', רוחב 0.8 מ') שכיוונו צפון–דרום, בנוי אבנים מסותתות גס וביניהן אבנים קטנות והוא ניצב לקיר דומה באופיו (W8; אורך 6 מ', רוחב 0.8 מ') שכיוונו מזרח–מערב. אל קיר 8 ניגשת מצפון רצפה עשויה לוחות אבן מוחלקים (לוקוס 160) ששימשה גם בשלב השלישי, כנראה חצר.
בחצי ריבוע XI (איור 6) מזרח לריבוע X נחשף המשכו של קיר 8 (W13).
בקצה הדרומי של השטח נחפר חצי ריבוע XIV ונחשפו בו קטעי שני חדרים (לוקוסים 153, 155) תחומים בקירות (W21 ,W20 ,W19, עובי 0.6-0.5 מ'; איור 7) שנותרו מהם רק המסדים הבנויים אבנים גדולות מסותתות גס וביניהן אבנים קטנות. הקירות נבנו בתוך אדמה חומה נקייה מכל ממצא אך על פי אופי בנייתם הם מיוחסים לשלב השני.
נמצאו שברי כלי חרס ורעפים שתוארכו לרבע הראשון של המאה הו' עד ראשית המאה ה ז' לסה"נ (איור 16-5:5). על רצפת הגיר בריבוע III (לוקוס 118) נמצאו שני מטבעות ברונזה של יוסטינינוס הגדול, מראשית שלטונו (537-527 לסה"נ), בערך של 40 נומיות כל אחד (ר"ע 108162, 108163). כן נמצאו שברי זכוכית, עצמות בעלי חיים ואבני פסיפס רבות בריבועים XIII ,XI ,X ,VII ,I המעידות על ריצוף פסיפס במבנה.

שלב שלישי
השלב המאוחר נתגלה סמוך לפני השטח שניזוקו מפעילות מודרנית; הוא משקף שינויים שנעשו במבנה השלב הקודם ותוארך למאות הז'–אמצע הח' לסה"נ.
בריבוע I מיוחס לשלב זה קיר W10 עשוי אבני גוויל שנבנה על קיר 17 מהשלב השני והוא תיקון שלו. בין אבני הקיר נמצאה שפת קדרה (איור 14:8) הנפוצה במאות הו'-הח' לסה"נ. בדרום המשיך השימוש ברצפת האבן מהשלב הקודם (לוקוס 122). בצפון הונחה רצפת אבן חדשה (לוקוס 110) ועליה ממצא כלי חרס שכלל שתי קערות, אחת מטיפוס ARS שעל פי גודלו הקטן של השבר היא מתוארכת בגסות למאות הה'-הז' לסה"נ (איור 9:8); השנייה תוארכה לאמצע המאה הז'–מחצית הח' לסה"נ (איור 10:8) וכן נמצאה שבר פיית נר המאופיין בתעלה ארוכה המקיפה את הפתח ואת פי הנר (איור 19:8) ומתוארך למאות הח'-הי' לסה"נ. בלוקוס 121, מעל רצפת האבן מהשלב הקודם (לוקוס 122) נתגלו שתי קערות מטיפוס LRC שתוארכו לסוף המאה הו'–ראשית המאה הז' לסה"נ (איור 6:8, 8) וקערה (איור 11:8) וקנקן (איור 17:8) הנפוצים במאות הו'-הח' לסה"נ.
בריבוע III נבנה קיר (W5) מאבני גוויל צמוד לקיר 2 הצפוני מהשלב הקודם. צמוד לקיר 9 נחשפו שלוש אבנים מלבניות שנבנו מעל רצפה 114 מהשלב הקודם, שהיו ספסל או חלק מקיר. במרכז החדר הונח משטח של אבני גוויל (לוקוסים 113, 101) ונמצאו עליו ספל (איור 1:8) וקערה (איור 4:8).
בריבוע VI נבנה קיר (W3) בצפון אשר תמך במשקולת הבורג של בית הבד ונחשף משטח מקוטע של אבני גוויל סדורות בכל החדר (לוקוס 103). בפינת קירות 4 ו-12 ניכר תיקון. לא ברור אם בשלב זה פעל בית הבד. מדרום לקיר 12 נמצאו במילוי שמעל הרצפה (לוקוס 136) שברי כלי חרס: קערה מטיפוס LRC (איור 5:8) שתוארכה לסוף המאה הו'–ראשית המאה הז' לסה"נ, קדרה כמעט שלמה (איור 13:8) וקנקן (איור 18:8) הנפוצים במאות הז'–הח' לסה"נ. במילוי שכיסה ממזרח את קיר 4 נמצאה קערה מטיפוס LRC שתוארכה לתחילת–אמצע המאה הז' לסה"נ (איור 3:8).

בריבוע VII הוקטן הבור החצוב בבניית קיר מעוגל מצפון (W33), בנוי אבני גזית מלבניות.
בחצי ריבוע X נחשפו בחלק הדרומי-מזרחי התחום בקירות 6 ו-8 (לוקוסים 120, 124) ובחלק הדרומי-מערבי (לוקוס 107) משטחים עשויים אבני גוויל קטנות שנועדו לפילוס השטח. מעליהם נמצאו אבני פסיפס רבות וייתכן שהמשטחים שימשו תשתית לרצפת פסיפס משני צדי קיר 6. בקצה הצפוני של הריבוע נחשף קטע מריצוף אבן (לוקוס 109) עשוי אבנים מסותתות במגוון גדלים (0.30-0.15 ס"מ). ממצא כלי החרס על תשתית האבנים (לוקוסים 107, 124) כלל שתי קערות מטיפוס LRC (איור 2:8, 7) שתוארכו לראשית–אמצע המאה הז' לסה"נ, קערה עמוקה (איור 12:8) שתוארכה למאות הג'-הו' לסה"נ ופכית (איור 16:8) הנפוצה במאות הו'–הח' לסה"נ.
ריבוע XIII מן השלב השני שימש גם בשלב השלישי. רצפת החדר לא השתמרה אך אבני גוויל מפוזרות שנמצאו בו שימשו כנראה תשתית לרצפה (לוקוסים 156, 157) שבה נמצאה קדרה (איור 15:8) המתוארכת למאות הח'–הי' לסה"נ.
בחצי ריבוע XV שבקצה הצפוני-מערבי של החפירה נתגלו אבני גזית במפולת שכיסו את כל שטח הבדיקה ומעידות על שרידים ארכיטקטוניים. החפירה בריבוע לא הושלמה ולפיכך לא הוברר אופי השרידים וזמנם.
הממצא מן השלב השלישי כלל שברי כלי חרס רבים מסוף המאה הו' ועד ראשית המאה הח' לסה"נ. כן נמצאו שברי זכוכית, עצמות בעלי חיים, רעפים, אבני פסיפס רבות וכלי כתישה מגוונים עשויים אבן (איור 20:8).