בשטח הנסקר (100-50 × 1000 מ'), ממזרח לח' אום טובא, מצפון לח' לוקא ובמדרון ח' מזמוריה (איור 1) תועדו 56 אתרים, השייכים כנראה לשלוש חורבות אלו. נסקרו מחצבות אבני בנייה, מתקנים חקלאיים, מערות חצובות (1, 4, 5, 11, 14, 23, 24, 28, 29, 39), מערות טבעיות שחלקן שימשו כנראה למגורים (7, 9, 12, 20, 54) וחלקן לקבורה (17, 21) וספלולים (2, 6, 8, 16, 36, 38). בחצר שתי מערות נתגלו גדרות ששימשו כנראה מכלאות. בתחתית מדרון ח' מזמוריה נסקרו מדרגות עיבוד חקלאי, שמקירותיהן שרדו 3-2 נדבכים של אבני שדה (3, 15, 18, 19, 27, 35, 53-42, 55, 56); קיר מדרגה אחד בנוי על שרידי מבנה (3). בוואדי בין ח' לוקא וח' מזמוריה נסקרה מערכת סכרים (22) וקירות אבני שדה, השייכים כנראה למבנים או לשומרות  (1a-4a ,41 ,25). על אחת האבנים נמצא צלב חקוק (26, איור 2). כן נסקרו 6 גתות חצובות (10, 33-30, 40).

 

נאספו חרסים, מיעוטם מתקופות הברזל 2, הרומית והאסלאמית הקדומה ועיקרם מהתקופה הביזנטית. ריכוז חרסים עשיר באחד האתרים (1a) מעיד כנראה על כבשן יוצרים.