נמצאו פריטי צור (גרעינים, כלים ופסולת תעשייה), האופייניים לאתרי התקופה (איור 2). הריכוזים הצפופים (עשרות פריטים למטר מרובע) סמוכים לראש הגבעה והולכים ונעשים דלילים ממנה והלאה עד לפריטים אחדים בלבד באזורים המרוחקים. מרבית פריטי הצור אותרו בשיפוליה הדרומיים-מערביים והדרומיים-מזרחיים של הגבעה ואילו בצדה הצפוני-מזרחי נמנעה השלמת הסקר בשל צמחייה סבוכה למרגלות הגבעה, שורת ברושים, ערמת פסולת ומתקנים חקלאיים.