מכלול 1
במכלול קיר גדרה ושתי ערמות סיקול (איור 2) בשיפולים הדרומיים של מישור מוגבה כ-700 מ' מדרום לח' נכס. נפתחו שני ריבועים סמוכים בקצה הצפוני של המכלול ונערכה בדיקה באמצעות דחפור צמוד לקצהו הדרומי. קיר הגדרה (W102; כ-25 מ' אורך) שכיוונו צפון–דרום השתמר לגובה נדבך או שניים והוא בנוי מאבני שדה גדולות מונחות בשורה אחת.

ממערב לקיר נתגלו שתי ערמות סיקול של אבנים גדולות. הערמה הצפונית (לוקוס 108; 11 מ' אורך, 5 מ' רוחב) מוארכת, כיוונה צפון–דרום והיא מורכבת מאבנים במגוון גדלים שנערמו ללא סדר. מדרום לה נחשפה ערמה עגולה (לוקוס 107; כ-7 מ' רוחב), גם היא מאבנים גדולות וגדולות מאוד.

נמצאו מעט מאוד חרסים מהתקופות הרומית הקדומה והביזנטית. המכלול מעיד על פעילות חקלאית באזור, אך בשל דלות הממצא הקרמי והיעדר נתונים סטרטיגרפיים לא ניתן לתארכו.

 

מכלול 2
בור מים דמוי פעמון (כ-5 מ' רוחב מרבי, כ-5.25 מ' עומק; איור 3) עם פתח מעוגל (1.05 מ' קוטר), שנחצב בקצה הדרומי של מדרון מתון, כ-60 מ' מזרחית למכלול 1. דופנותיו ורצפתו מחופות בטיח לבן (כ-2 ס"מ עובי). בתוך הבור נערמה הצטברות (כ-2.5 מ' עומק) אחידה הכוללת אדמת סחף חומה כהה מאוד ואבנים גדולות ובינוניות. בתוך ההצטברות, צמוד לדופן המזרחית, נחפר ריבוע בדיקה עד קרקעית הבור. הממצא הקרמי מעורב וכולל חרסים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית. לא נמצאו שרידים אדריכליים בקרבת הבור, לפיכך נראה שהוא נחצב בשטח פתוח ושימש לצורכי חקלאות.

 

מכלול 3
בור דמוי פעמון (כ-3.7 מ' רוחב מרבי, כ-2.3 מ' עומק; איור 4), חצוב בסלע, שנתגלה כ-12 מ' דרומית לבור המים במכלול 2. הפתח בתקרתו מרובע (מטר אחד רוחב) ופינותיו מעוגלות. דופנות הבור והרצפה לא מטויחות. בתקרה, לצדי הפתח, שני שקעים מאורכים (כ-0.4 מ' רוחב). שקע דומה נמצא ברצפה מתחת לזה שבתקרה. אפשר שהשקעים נועדו לקיר שחצה את הבור ולא השתמר, אולי רמז על שימוש הבור כמחסן תת-קרקעי. הצטברות חומה-אפורה תחוחה עם אבנים במגוון גדלים נערמה עד פתח הבור. הבור נחפר בחציו המזרחי. במילוי נתגלו שברי כלי חרס מהתקופה הרומית, המאה הב' לסה"נ: סירי בישול (איור 1:5, 2), קנקנים (איור 3:5–5) ופכים (איור 6:5, 7).

 

מכלול 4
בור מים דמוי חרוט קטום (5 מ' רוחב מרבי, לפחות 4.2 מ' עומק; איור 6) נתגלה כקילומטר אחד מדרום-מערב לתל שעלבים וכ-3.5 ק"מ ממזרח למכלולים 2 ו-3. פתחו המרובע (1.2 מ' רוחב) נחצב בתקרה שטוחה. דופנותיו מחופות בטיח לבן (כ-5 ס"מ עובי) שמכסה שכבת חרסים לא מצולעים, מלוכדים במלט אפור. על קרקעית הבור נערמה תלולית שפכים בני זמננו שהגיעה עד כ-3.6 מ' מתחת לתקרה. הבור לא נחפר ולפיכך אינו ניתן לתיארוך.