ריבוע 1. נחשף קטע קיר (10.6 מ' אורך חשיפה, 0.65 מ' רוחב), שנבנה בכיוון מזרח-מערב באבני גוויל במידות שונות ובחלוקי נחל בינוניים; הוא השתמר לגובה שני נדבכים (0.36 מ'). אל הקיר ניגשות מצפון ומדרום רצפות עשויות חלוקי נחל קטנים, המונחות על אדמה מהודקת. על הרצפות התגלה ממצא קיראמי רב משלהי תקופת הב"ת 2א'. בפינה הצפונית-מזרחית של הריבוע התגלו ברצפה שרידי טבון.
 
ריבוע 2התגלה המשכו של הקיר שנחשף בריבוע 1. מצדו הדרומי של הקיר נחשפה רצפה ועליה שברים רבים של כלי חרס מתקופת הב"ת 2א'. מצדו הצפוני של הקיר נחשף מפלס של אבנים קטנות, ומתחתיו שרידי כבשן סגלגל (1.3 × 2.0 מ', 0.97 מ' גובה השתמרות) מדופן בחומר לבנים. בתוך הכבשן ובסביבתו התגלו ממצא קיראמי רב מתקופת הב"ת 2א' ופסולת של תעשיית קיראמיקה.
 
ריבוע 3. בחלקו הצפוני של הריבוע נחשף חלק ממשטח (1.7 × 2.0 מ') עשוי מאבני גוויל גדולות וחלוקי נחל בינוניים. מדרום-מערב למשטח התגלתה ממצא קיראמי רב מתקופת הב"ת 2א'. בפינה הדרומית-מערבית של הריבוע נחשפה רצפה או תשתית של רצפה, עשויה מאדמה מהודקת, ועליה שברי כלי חרס מתקופת הב"ת 2א' וחרוז. 
 
ריבוע 1. בשרידים באתר הובחנו שני שלבי בנייה מתקופת הב"ת 2א' על סמך הממצא הקיראמי והסטרטיגרפיה. נראה כי הכבשן מריבוע 2 שייך לשלב הבנייה הקדום וכי הקיר והרצפות הקשורות אליו שייכים לשלב הבנייה המאוחר.