בעונת 2015 נחפרו שני קברים בשטח 1 (S1SP8 ,S1SP6), שלושה קברים בשטח 2 (S2SP15 ,S2SP8 ,S2SP3) ושלושה קברים בשטח 3 (S3SP18 ,S3SP17 ,S3SP5). בעונה זו התגלו כמה קברים לא מסומנים (S2SP18 ,S2SP17 ,S2SP14–S2SP10 ,S3SP3). בורות הקבורה בשטח 3 רדודים, אולי בשל בלייה ניכרת של מפלס הקרקע והסרה מכוונת של הקרקע בכמה מקומות.

בהמשך המחקר בשטח 2 בעונות 2016 ו-2017, נחפרו שמונה קברים (S2SP20–S2SP18 ,S2SP13 ,S2SP10 ,S2SP9 ,S2SP4 ,S2SP1) וארבע קבורות נוספות נבדקו חלקית (S2SP28 ,S2SP24–S2SP22). בשטח זה התגלו קברים רבים שנחפרו זה מעל זה, המאפשרים ליצור כרונולוגיה יחסית של הקברים.
מהניתוח בשיטת הארכיאותנטולוגיה עולה כי הנקברים הונחו ישירות בבור, שנחתם בכיסוי עץ. התגלו רק ארון קבורה אחד ממוסמר וקבר ארגז אחד שדופן באבן. בכל הקברים שנחפרו התגלו גם שלד שנקבר בקבורה ראשונית (בארטיקולציה) וגם עצמות של נקבר בקבורה משנית. רוב הנקברים הונחו על הגב (איור 7). במילויי האדמה בתוך הקברים התגלו מעט חרסים, מעט מסמרי ברזל, שני מטבעות ועגיל יחיד. רק בקבר אחד הונח עם הנקבר חפץ מתכת, אולי קצה מברזל שהשתמר ממקל הליכה של עולה לרגל (איור 8). כמה מן הקברים נחפרו זה מעל זה או נהרסו כתוצאה מקבורות חדשות. קברים שנחפרו זה מעל זה שכיחים יותר בשטחים 2 ו-3; כאן זוהו בחפירה כמה קברים ללא סימון על פני השטח. בדיקות אנתרופולוגיות ראשוניות של הנקברים מלמדות על קבורה של מבוגרים משני המינים וכן של ילדים. בכמה שלדים הובחנו סימנים של טראומה אלימה; בחלק מהנקברים זוהו פצעי לחימה שגרמו למוות.
גילוין של עצמות בקבורה משנית ובורות קבורה שנחפרו זה מעל זה מלמדים על שימוש מוגבר בשטח הקבורה בפרק זמן קצר למדי, ואכן ידוע ממקורות כתובים כי המבצר פעל במשך פחות מ-80 שנה. לאור נתונים חדשים אלה, הערכתו של ג'ונס משנת 1934 של 1900 קבורות נמוכה למדי.
בחפירה זוהו הבדלים בשיטות הקבורה בין השטחים השונים. למשל, בשטח 2 הקברים גדולים מאלה שהתגלו בשני השטחים האחרים, וכן בנקברים יותר גברים. דגימות עצמות שנלקחו לבדיקות עתידיות של איזוטופים ו-DNA עשויות לספק מידע מדויק יותר על הנקברים בכל שטח.
 
התוצאות הראשוניות משלוש עונות החפירה בבית הקברות בעתלית מספקות נתונים חדשים על טיפולוגיה של קברים ועל השימוש בבתי קברות נוצריים באזורי השלטון הצלבני. תוצאות אלה והפוטנציאל שיש לאתר זה שהשתמרותו טובה למחקר נוסף, מלמדים עד כמה חשוב המחקר הארכיאולוגי המחודש בבית הקברות בעתלית.