כבשן סיד (L9 ,L3; כ-4.8 מ' קוטר מרבי, 4 מ' עומק; איורים 3, 4). חלקו המערבי של הכבשן נפגע קשות מעבודה של כלים מכניים טרם החפירה. על סמך סימני חציבה בסביבת הכבשן נראה שהוא נחצב בחלקה התחתון, הנמוך, של מחצבה קדומה. הכבשן נחצב לתוך חלל של מערה, שדופנותיה מתפוררות כתוצאה מהבערה העזה בכבשן. אל מערה זו ירד מצפון גרם מדרגות מתפתל חצוב (איור 5), המתחבר אל מסדרון קמור קצר (L4; כ-1.25 מ' רוחב, 1.25 מ' גובה מרבי; איור 6). על סמך שרידים של כוכים אחדים (0.16 × 0.23 × 0.35 מ' מידות הגדול שבהם) בדופן המערה נראה כי היא שימשה במקור קולומבריום. דופן הסלע של הכבשן נמוכה בצדה הצפוני-מערבי, כנראה כתוצאה מהחציבה במחצבה, ועל כן היא הושלמה בקטע זה בבנייה (W2). אל תא השרפה של הכבשן מוליכה ממערב תעלת אוויר משופעת (L16; איור 7), שנחצבה ברובה בסלע; רק בחלקה התחתון, המתחבר אל תא השרפה, נבנו דופנותיה באבנים. בכבשן נחשף גוש גדול של אבנים שהותכו למקשה אחת. לא התגלו ממצאים מתארכים. נראה כי זמנו של הכבשן התקופה העות'מאנית, שכן הרוב המוחלט של כבשני הסיד בארץ מתוארכים לתקופה זו וכן בגלל שהכבשן חותך מערה ומחצבה הקדומות לו.

 
גת חצובה (איורים 3, 8–10). הגת כוללת משטח דריכה גדול (L12), שני בורות עגולים (L8 ,L7) ובור רבוע (L11). משטח הדריכה (6.2 מ' אורך) לא השתמר בחלקו המזרחי. בקצה הצפוני-מזרחי של משטח הדריכה נבנה קיר קצר (W3; ר' איור 9) מאבני גוויל בינוניות; חלקו נבנה על מילוי אדמה שהצטבר בבור הרבוע לאחר שהוא יצא משימוש. אפשר שקיר זה נבנה במטרה לתחום את משטח הדריכה במקום שבו לא הייתה דופן סלע חצובה ולהטות את זרימת התירוש אל בור 7.
בור 7 הוא בור דמוי פעמון (1.15 מ' קוטר עליון, 1.9 מ' קוטר תחתון, 1.5–1.7 מ' עומק), שקרקעיתו לא פולסה. על דופנות הבור נותרו שרידים דלים של טיח. נראה שבעת חציבת בור 7 נפרצו הדופנות של בורות 8 ו-11 הצמודים אליו; הפריצות נסתמו באבנים. ייתכן כי בור זה שימש בור איגום בגת. אפשר גם שבור 7 היה מתחילה רדוד יותר ושימש בור שיקוע — התירוש זרם אליו ממשטח הדריכה, ולאחר מכן הוא זרם אל בור 8, ששימש בור איגום — ורק בשלב מאוחר יותר הוא הועמק והוסב לשמש בור איגום. בהצטברות אדמה בבור 7 התגלו שברי כלי חרס, המתוארכים ברובם לסוף תקופת הברזל, ובהם שני טיפוסי קנקנים (איור 1:11, 2), וכן מעט חרסים מסוף ימי הבית השני. עוד התגלתה בהצטברות זו אבן גלילית (ר' איור 10, ובו הוצבה אבן זו בין בור 7 לבור 8).
בור 8 הוא בור דמוי גליל (1.7 מ' קוטר, 1.6 מ' עומק; איור 12), שבקרקעיתו הוצב עמוד אבן (0.5 מ' גובה). צמוד לעמוד נחצבה בקרקעית הבור גומה (0.33 מ' קוטר, 0.14 מ' עומק). בחלקו התחתון של הבור, לרבות בגומה ועל העמוד, השתמרה שכבת טיח. צדה הדרומי-מערבי של דופן הבור נפרץ, כנראה בעת חציבת בור 7; הפרצה נסתמה באבנים קטנות. אפשר שבור 8 שימש בור איגום של משטח דריכה 12, אך ייתכן גם שהוא שימש בור איגום של משטח דריכה שנמצא אולי מצפון-מזרח לו. בבור 8 נמצאו שברי כלי חרס מסוף ימי הבית השני, ובהם סיר בישול (איור 4:11), קנקן (איור 5:11) ופך (איור 6:11). שימושו של עמוד האבן שהתגלה בבור אינו ברור, אך עמודים דומים התגלו בעבר בבורות איגום של גתות שנחשפו בחורבת המוצה (ביליג תשנ"ה) ובגילה (וקסלר-בדולח תשנ"ח: 180–181, 190). גם בקרבת מקום התגלה עמוד אבן ניצב בקרקעית של מתקן חצוב, ששימש לדעת החופר באחד משלביו בור איגום של גת שמשטח הדריכה שלה לא השתמר (סטורצ'ן 2015; המתקן נמצא בשטח B, אך הוא לא נידון בפרסום; ב' סטורצ'ן, מידע בעל-פה).
בבור 11 הרבוע (1.45 × 1.55 מ', 1.3–1.5 מ' עומק) לא נמצאו שרידי טיח. הדופן הצפונית-מערבית של הבור נפרצה, כנראה בעת חציבת בור 7; הפרצה נסתמה באבנים קטנות. שימושו של הבור אינו ברור. לאחר שהבור פסק לשמש הוא מולא באדמה ונבנה מעליו קיר 3 (ר' לעיל). נראה שזהו הבור הקדום מבין שלושת הבורות של הגת. בבור זה התגלו מעט שברי כלי חרס מסוף תקופת הברזל, ובהם קנקן (איור 3:11).
 
מתקן חצוב (L6; איור 3). נחשף מתקן מלבני חצוב (0.6–0.8 × 1.2 מ', 1.2 מ' עומק), שנחתך על ידי כלי מכני. במתקן נמצאו שברים רבים של כלי חרס מסוף תקופת הברזל, כמעט כולם שברים של קנקני פערור טיפוסיים לתקופה.
 
מחצבות (L14 ,L13 ,L5). נחשפו שלוש מחצבות בסלע קירטון, שהחציבה בהן נערכה במדרגות, שבהן הובחנו סימני חציבה של אבנים גדולות (0.35 × 0.40 × 0.70 מ' בממוצע). במחצבה 14 נערכה החציבה במדרגות היורדות מארבעה כיוונים אל חצר מרכזית רבועה, שבתחתיתה נחצב בור מלבני (0.80–0.85 × 1.60 מ', 0.45 מ' עומק).