השטח הנסקר משתרע על אזור גבעות, שלהן מדרונות תלולים לכיוון דרום ודרום-מזרח. שרידים של הכפר הערבי אל-דווימה נראים על פני כל הגבעה, ובהם בעיקר מדרגות וגדרות חקלאיות, בורות מים, מערות מגורים ושרידי מבנים בודדים (איור 1).

 
תועדו 40 אתרים.
1. נ"צ 191954/604220. בור מים שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
2. נ"צ 191693/604464. בור מים רדוד שפתחו עגול (1.5 מ' קוטר).
3. נ''צ 192162/604773. בור מים שפתחו עגול (0.6 מ' קוטר).
4. נ''צ 192168/604765. מערה (2×5 מ'; איור 2) ובה סימני חציבה. גג המערה התמוטט לתוך חלל המערה.
5. נ''צ 192062/604765. מערה ממוטטת.
6. נ''צ 192050/604751. מבנה חצי עגול, כנראה מתקופת ההתיישבות הערבית.
7. נ''צ 191981/604745. מבנה גדול בנוי מאבנים מסותתות ומקמרונות.
8. נ''צ 192077/604739. בור אחסון בתוך שרידי מבנה (1 מ' קוטר, 1.2 מ' עומק).
9. נ''צ 192149/604761. מערת מגורים שלה שני חדרים עם מתקנים חצובים בקירות וחצר תחומה בקיר אבני גוויל.
10. נ''צ 192217/604739. בור מים חצוב שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
11. נ''צ 192292/604725. ספלול חצוב על מדרגת סלע (0.5 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק; איור 3).  
12. נ''צ 192306/604718. גת חצובה על מדרגת סלע (איור 4).
13. נ''צ 192211/604633. בור מים שלו פתח מרובע משופץ.
14. נ''צ 192195/604639. בור מים בנוי ומשופץ שלו תעלת מילוי.
15. נ''צ 192182/604637. בור מים שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
16. נ''צ 192082/604621. בור מים שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
17. נ''צ 192071/604625. מערת מגורים ממוטטת ובה סימני חציבה.
18. נ''צ 192015/604670. מערת מגורים ממוטטת ובה סימני חציבה.
19. נ''צ 192169/604660. בור מים שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
20: נ''צ 190920/605024. מערת מגורים ובה סימני חציבה (2.0×1.5 מ'). בפתחה קיר אבני גוויל בנוי.
21. נ''צ 190965/605008. מערת מגורים ובה סימני חציבה (2 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב, 1.5 מ' עומק).
22. נ''צ 191141/604836. מערת מגורים ובה סימני חציבה (5×2 מ'). פתחה חסום בקיר אבני גוויל.
23. נ''צ 191161/604856. בור מים בהצטלבות שתי מדרגות חקלאיות. פתחו עגול וחצוב באבן מונוליתית.
24. נ''צ 192419/604423. מערת מגורים שלה שתי כניסות.
25. נ''צ 192428/604411. בור מים שפתחו משושה.
26. נ''צ 192436/604377. ספלול (0.6 מ' קוטר).
27. נ''צ 192297/604618. בור מים שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
28. נ''צ 192299/604622. בור מים שפתחו עגול (0.6 מ' קוטר).
29. נ''צ 192303/604621. בור מים שפתחו עגול (0.4 מ' קוטר).
30. נ''צ 192293/604623. בור מים שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
31. נ''צ 192083/604621. בור מים שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר, 0.8 מ' עומק).
32. נ''צ 192070/604624. מערת מגורים ובה סימני חציבה.
33. נ''צ 192097/604598. בור מים שפתחו עגול (0.6 מ' קוטר).
34. נ''צ 192304/604514. בור מים בנוי שלו תעלה לאגירת מים. פתחו בנוי מאבנים מסותתות.
35. נ''צ 192176/604477. בור מים שלו פתח מרובע בנוי.
36. נ''צ 192298/604424. מערת מגורים צמודה לחורבות הכפר הערבי.
37. נ''צ 192316/604442. מערת מגורים שפתחה בנוי מאבני גוויל.
38. נ''צ 192316/604405. בור מים במערה טבעית. מדרגות חצובות מובילות לתחתיתו (1 מ' קוטר, 1.5 מ' עומק). לצד הפתח קיר בנוי מאבני גוויל.
39. נ''צ 192263/604336. בור מים שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
40. נ''צ 192347/604353. בור מים שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
 
השטח הנסקר משתרע מדרום ומדרום-מזרח ליישוב אמציה, בשולי הכפר אל-דווימה. נמצאו בורות מים,
מדרגות וגדרות חקלאיות, מערות מגורים אחדות ושרידי מבנים. רוב בורותהמים והמערות נחצבו בעת העתיקה ושימשו גם בתקופת ההתיישבות הערבית.