בערוץ הנחל בנויות שמונה טרסות המעובדות בימינו על ידי הבדואים, מהן נחפרה אחת

(17.7 מ' אורך; איורים 1 ו-2). במרכז הטרסה נחשף קיר משופע (W103; אורך 6.3 מ', רוחב כ-1 מ', גובה 2.1 מ'; איור 3) הבנוי מתשעה נדבכי אבנים. מצפון לקיר 103 נחשפה תוספת מאוחרת (W105; אורך 9 מ', רוחב 0.3 מ', גובה 1 מ'; איור 4) של חמישה נדבכי אבנים. מדרום לקיר 103 נחשף קיר (W104; אורך 3.4 מ', רוחב 0.3 מ', גובה 2.9 מ'; איור 5) הבנוי משמונה נדבכי אבנים; קיר 104 תומך בטרסה ושומר עליה מפני התחתרות בזמן שיטפון וזרימה חזקה.