בקצה המערבי של שטח החפירה אותר ריכוז של אבנים קטנות, ובו הובחן מתאר חלקי של קיר מתעגל, שנבנה מאבנים קטנות והשתמר לגובה נדבך אחד (L120; רוחב 0.4 מ'; איור 2); כנראה שרידי בית מעוגל שנבנה בציר מזרח–מערב. בתוך המבנה נחשפו בור מרוצף באבנים קטנות (L123; קוטר 0.7 מ'; איור 3) ושרידים של מתקן שנבנה באבנים ורק חלקו שרד (L122; קוטר 0.8 מ'; איור 4). בתוך מתקן 122 התגלו שרידים של כלי חרס גדול משלהי התקופה הניאוליתית הקרמית (תרבות ואדי רבה), שכנראה הונח בו. מצפון למבנה נחשפו שני ריכוזי אבנים (L112 ,L103), כנראה שרידים של בורות אשפה, ובהם כמות ניכרת של פסולת סיתות צור וגרעינים מנוצלים היטב, נתזים ראשוניים, פסולות גרעין וכן עצמות בעלי חיים. במרכז שטח החפירה נחשף בור נוסף שנחפר באדמה (לא בתכנית), והיה מלא בפסולת סיתות צור, חרסים ומעט עצמות בעלי חיים. רוב ממצא הצור שנתגלה בבורות מעורב, ומקורו בתעשייה מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ובפסולת תעשייה האופיינית לשלבים הקרמיים, דוגמת הגרעינים חסרי הצורה המנוצלים היטב. ממצא הצור מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית בבורות הוא כנראה תוצאה של החריש העמוק בשדות לאורך השנים. החרסים שנתגלו סמוך למבנה ועל קרקעית הבורות הם משלהי התקופה הניאוליתית הקרמית (תרבות ואדי רבה; איור 5), והם מתארכים את הבורות לתקופה זו. שרידים מתקופה זו התגלו גם ביישוב הגדול של יפתחאל, ממזרח לשטח החפירה הנוכחי (שטח I; איור 1). בשכבת פני השטח נמצאו כלי צור וחרסים מתקופות נוספות, מתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' ולמן התקופה הרומית ועד ימינו, המיוצגות אף הן ביישוב הגדול של יפתחאל.

 
בחפירה נחשפו שרידי יישוב משלהי התקופה הניאוליתית הקרמית (תרבות ואדי רבה), שהשתרע עד סמוך לערוץ נחל יפתחאל הקדום. מרבית השרידים מתקופה זו נעלמו עם השנים, כנראה בשל עיבוד חקלאי של השטח, ונותרו רק מעט ממצאים סמוך מאוד לפני השטח. התרבות החומרית שהתגלתה בחפירה מתאימה לזו המוכרת מהחפירות הקודמות באתר.