מחוץ לגבולות הסקר והשטח המתוכנן לבנייה זוהה כבשן סיד (נ"צ 767517/225643; 4.8 מ' קוטר, 1.7 מ' עומק; איור 1) בנוי מאבני גוויל קטנות ובינוניות. פתח הכבשן פונה מערבה וצדו המזרחי נתמך בסוללה בנויה מאדמה ואבנים.

 
לא נמצא כל ממצא שיכול לתארך את זמן פעילות הכבשן, אך ידוע כי כבשנים דומים פעלו עדיין בראשית המאה הכ' לסה"נ.