נפתח ריבוע אחד ונחשף משטח כורכר המשופע לדרום שבו שני שקעים טבעיים (L101; איורים 1, 2). במילוי מעל הסלע נמצאו חרסים שחוקים ספורים, שאי-אפשר היה לתארך.