שטח החפירה (N3; 4 × 6 מ') משתרע במישור לרגלי תל חצור, במרחק כ-20 מ' מדרום למוזיאון תל חצור. התגלו  שרידי בנייה המתוארכים כנראה למאה הט' לפסה"נ.

בעת חפירת יסודות מוזיאון תל חצור, בסוף שנות החמישים של המאה הקודמת, נחשפה תעלה בנויה באבני בזלת (שטח N; Yadin 1969:8–10). במרחק כ-15 מ' ממערב לתעלה זו נחשפה בשנת 2000 תעלה דומה (שטח 1N; Covello-Paran 2007 [איור 1: 3249-A]). בחפירה שנערכה בשטח הקיבוץ בשנת 2017 התגלו שרידי בנייה דלים וחרסים מתקופת הברונזה הביניימית (קליינר 2018 [איור 1: 7920-A], ור' שם פירוט חפירות נוספות).
 
נחשף קטע קיר בכיוון צפון–דרום, שנבנה מאבני גוויל גדולות (W101; 3 מ' אורך; איורים 2, 3). משני צדי הקיר נחשף ריצוף של חלוקי נחל ואבני גוויל קטנות ובינוניות (100L, 105L). צמוד לפן המזרחי של הקיר נחשף מתקן תת-קרקעי (104L; 0.8 מ' קוטר; איור 4), חלקו נחצב בסלע הנארי וחלקו נבנה באבני גוויל בינוניות, ככל הנראה ממגורה. בחלקו התחתון של המתקן נמצאו ריכוזים של חומר אורגני שרוף (1006B). בחפירה התגלו מעט שברי כלי חרס ואין בהם כדי לתארך את השרידים שנחשפו. שיטת הריצוף דומה לזו האופיינית לשכבה VIII בתל חצור (ידין ואחרים תש"ך: לוח V), המתוארכת למאה הט' לפסה"נ. על סמך דמיון זה מתוארכים השרידים מהחפירה הנוכחית לאותה תקופה.