החפירה נערכה במורדות הדרומיים של גבעה, בשולי שדה מעובד (איור 1). נפתחו ארבעה ריבועים ונמצאה בהם שכבת פסולת שהכילה חרסים משלהי התקופה הביזנטית ומעט אבנים קטנות.
באחד הריבועים נמצאה שכבה עבה במיוחד (כ-0.6 מ') שבה שברי חרס ופסולת יוצר המעידים על תעשייה סמוכה של כלי חרס. נמצאו שברי קערות מיובאות (איור 1:2, 2), קדרות גדולות עם עיטור סרוק (איור 3:2), קנקן מטיפוס 'קנקן עזה' (איור 4:2) ופכים (איור 5:2). הכלים מתוארכים לסוף התקופה הביזנטית–ראשית האסלאמית הקדומה.
נמצאה משקולת ברונזה מרובעת (2.17 גרם; איור 3) שעליה מימין סימון בולט של האות B וסימון נוסף, אולי I. הצרוף IB מציין אתהערך '12' סיליקואה (קרט) שהן כ-2 גרם. המשקולת מתוארכת לתקופה הביזנטית.
נמצאו שני מטבעות, הקדום הוא מטבע של ולנטיאנוס הג' (425- 450 לסה"נ; ר"ע 99857) והמאוחר פוליס של קונסטנס הב' (סביב 643 לסה"נ; ר"ע 99858; איור 4).