מהשלב המאוחר נחשפו קטעי רצפות גיר כתוש ומהודק עם גריסי פחם, הניגשות לקיר W107 משני עבריו (לוקוסים 106, 106A). קיר 107 בנוי בציר מזרח–מערב (1.8 × 0.5 מ'; 0.2 מ' גובה) ומושתת על החול. מן הקיר נשתמרה ליבתו, העשויה אבני גוויל קטנות מלוכדות בחומר מליטה אפרפר ותעלת שוד אבני הקיר.
מתחת לרצפות (כ-0.3 מ') נחשף מפלס קדום של קטעי רצפות עשויות טיח אפור (לוקוסים 108, 108A) הניגשות אף הן לקיר 107 משני עבריו. החפירה לא נמשכה מתחת למפלס רצפות אלה. 
במילויים  בין שתי הרצפות מצדו הצפוני של קיר 107 (לוקוס 104) נמצאו כלי חרס מסוף המאה הח'–תחילת המאה הט' לסה"נ, בהם קערה מזוגגת בצבע ירוק (איור 1:3), קערה פשוטה (איור 2:3), קדרה מעוטרת בדגמי סירוק (איור 3:3), ושבר כלי אבן גיר רכה (איור 4:3). הרצפה המאוחרת (לוקוס 106) אינה קדומה אם כן לתחילת המאה הט' לסה"נ ואילו הרצפה התחתונה (לוקוס 108) קדומה לה.

 

סמוך לחפירה נחשפו בעבר שרידי מבנה מן המאות הח'-הט' לסה"נ (חדשות ארכיאולוגיות 102-101:109) וליד תוואי הרכבת שרידים מהתקופה העבאסית

(הרשאות מס' 4672-A ו- A-4768). ממצאי החפירה משקפים אם כן קטע נוסף מן העיר רמלה בתקופה העבאסית.