שכבה 1 (איור 1)
נחשף קטע של מבנה שנבנה במאה הי"ט או במאה הכ'. נחשפו הקיר המערבי (W1) ושני קירות נוספים (W2 שנהרס בעת הכנת השטח ולא נמדד ו-W3). אל הקיר המזרחי (W3) היתה צמודה אומנת קשת, שתמכה בגג (איור 2). בקצהו הצפוני של הקיר נבנתה אומנת קשת רחבה יותר, שיסודותיה גבוהים מיסודות הקיר. חלקו הצפוני של המבנה נבנה בתוך רבדים של אדמה כהה עם מפלסי שרפה וצמוד לקמרון קדום (לוקוס 103). רצפת המבנה עשויה שכבה של חרסים ועליה עפר כבוש (לוקוס 102). מרבית החרסים מהתקופה הממלוכית, אך נמצאו גם כלי ראשיא אל-פוחאר המתוארכים לתקופה העות'מאנית או אחריה. במפולת המבנה נמצאו חפצים מהמאה הכ', ועל פי אחד התושבים הוא היה בשימוש עד אמצע אותה מאה.

 

שכבה 2 (איור 3)
בפינה הצפונית-מזרחית של החפירה נמצא חדר קטן מקורה בקמרון (לוקוס 103; איורים 1: חתך 2-2; 4), שנבנה כנראה לאחר שהמבנה הממלוכי יצא משימוש. קיר (W7) המפריד בינו לבין חדר סמוך (לוקוס 104) בנוי ברוחב אבן אחת כחצי מטר מעל סלע האם. נראה כי הקיר נועד לתמוך במילוי של חדר 104 וכי על ראשו נבנה הקמרון. חדר 103 לא נחפר בשל סכנה להתמוטטות הקמרון.
מעל הקמרון הונחו שכבות אופקיות של אדמה חומה וצהבהבה לסירוגין (לוקוס 100; 0.5–0.6 מ') ששימשו כנראה מעזיבה לאטימת הגג. האומנה בקצה הצפוני של קיר 3 (שכבה 1) חדרה אל תוך שכבות אלה. נראה אפוא כי הקמרון נבנה לאחר הרס המבנה הממלוכי (שכבה 3) אך לפני בניית המבנה בשכבה 1.

 

שכבה 3
בשכבה התחתונה נמצאו שרידים של מבנה מהתקופה הממלוכית ובו חצר (לוקוס 106; 3.4 × 4.0 מ') מוקפת בארבעה קירות בנויים  אבני גיר רבועות (W11-W8), חלקן אבני גזית גדולות בשימוש משני. הפן הפונה לחצר נבנה מאבנים גדולות ובאיכות טובה מהפן הפונה לחדרים הסמוכים. המבנה נבנה בשני שלבים. בשלב הראשון נבנה הקיר הדרומי (W9), מעט מעל סלע האם. אליו נצמד מצפון הקיר המזרחי של החצר (W8), שיסודותיו גבוהים במקצת. בקירות נקבעו פתחים (0.75–0.85 מ' רוחב) שמזוזותיהם בנויות מאבני גזית גדולות בשימוש משני, אך ללא מסגרת מעוצבת (איור 1: חתך 1-1). לפני הפתחים הונחו קטעי ריצוף קטנים: מצפון לפתח בקיר 9 הונחו שתי אבני גזית בשימוש משני וממערב לפתח בקיר 8 הונח ריצוף מאבני גוויל שטוחות. אל הקירות ניגשה רצפת עפר ועליה כמות גדולה של חרסים מהתקופה הממלוכית (לוקוס 107). חרסים ממלוכיים נמצאו גם בין הרצפה לסלע האם, רובם צבועים ולא מזוגגים.
בשלב השני נסתם הפתח בקיר 8 ונבנה הקיר הצפוני (W11). החצר כוסתה ברצפת עפר חדשה (לוקוס 106) שהצטברו עליה חרסים רבים, חלקם עשויים ביד, חלקם מזוגגים, מתוארכים לתקופה הממלוכית. ממזרח לחצר היה חדר (לוקוס 105), שנחפר בחלקו עד לגובה הנדבך העליון של הקירות. מצפון לו, נחפר קטע קטן של חדר (לוקוס 104) שיסודות קירותיו הושתתו סנטימטרים אחדים מעל לסלע האם.

אזור זה, הקרוב לקצה הצפוני-מזרחי של הכפר, נושב לראשונה בתקופה הממלוכית. המבנה של שכבה 3 נבנה על סלע האם ומתחת לרצפותיו נמצאו רק שברי כלי חרס מהתקופה הממלוכית. נראה כי המבנה שימש תקופה ממושכת, שבמהלכה שונתה חלוקתו הפנימית והוגבהו רצפותיו. לאחר שיצא משימוש נבנה על חלקו הצפוני-מזרחי חדר קטן מקורה בקמרון, שיש לתארכו כנראה לתקופה העות'מאנית. בשלהי המאה הי"ט או בראשית המאה הכ' נבנה מעל המבנה הממלוכי בניין שהיה בשימוש עד שנות החמישים של המאה. לאחר שנהרס נבנתה מעליו חצר מרוצפת בבטון.