מערת קבורה חצובה (איור 2). למערה חדר מבואה (L101), שלא שרד, המוביל לחלל סגלגל (L102). התגלו בה חרסים מתקופת הברונזה הביניימית (המאות הכ"ד–הכ' לפסה"נ), ובהם אמפוריסקוס (איור 1:3), פך שלו ידית סרט רחבה (איור 2:3), פך שלו זרבובית (איור 3:3) ובסיסי פכים (איור 4:3, 5). כן נחשפו עצמות אדם שאינן באתרן: בחדר המבואה התגלו מעט שברים של עצמות ארוכות, בהן קנה של עצם ירך של פרט בוגר, ועצם כף יד (מטה קרפל) שקצותיה המאוחים מעידים שאף היא שייכת לפרט בוגר (Johnston and Zimmer 1989). בחלל הסגלגל התגלו שבר של כיפת הגולגולת, קנה של עצם שוק ומעט שברים קטנים שאינם אינדיקטיביים.

 
בור מים חצוב (L103; איורים 4, 5). הבור מלבני ודופנותיו טויחו בטיח מעורב בחרסים. שכבת הטיח עבה (כ-0.5 ס"מ), אולי מטיוח חוזר ותחזוקה לאורך השנים. בבור נחשפו חרסים מהתקופה הרומית (המאות הג'–הה' לסה"נ), ובהם מכסה (איור 6:3) וקנקנים (איור 7:3, 8). ייתכן שהבור שימש בתקופה הרומית בשימוש משני לאחר ששימש בור מים בתקופות קדומות יותר.
 
בחפירה נחשפה לראשונה בחורבת סאסאי מערה מתקופת הברונזה הביניימית. עצמות האדם שהתגלו בה מלמדות ששימשה לקבורה. בור המים מצטרף לשרידים מהתקופה הרומית שהתגלו בחורבת סאסאי בעבר, אם כי ייתכן שנחצב בתקופות קדומות יותר.