ערמות הסיקול נמצאו פזורות על פני כל שטח החפירה, חלקן נפרדות וחלקן מקובצות (למשל L16; איורים 2, 3). הערמות נבנו מאבני גוויל קטנות שהונחו על משטחי סלע שבלטו על פני השטח. האדמה סביב משטחי הסלע הכילה מעט חרסים שחוקים המתוארכים לתקופה הביזנטית.

 
קירות השדה שימשו לחלוקת השטח לחלקות. קיר אחד (47 מ' אורך, 1 מ' רוחב) תוחם את שטח החפירה ממזרח ובנוי משתי שורות של אבני גוויל בינוניות שהונחו על צדן הארוך. המרווח בין השורות מולא באבני גוויל קטנות מעורבות באדמה חרסיתית שהכילה מעט חרסים המתוארכים לתקופה הביזנטית. הקיר נבנה ללא יסוד על סלע האם והשתמר לגובה נדבך אחד. קיר אחר (34 מ' אורך, 1 מ' רוחב; איור 4) נבנה משתי שורות צמודות של אבני גוויל גדולות והשתמר לגובה נדבך אחד. קיר נוסף (W25; כ-38 מ' אורך, 0.85 מ' רוחב; איור 5) נבנה מאבני גוויל גדולות ובינוניות, סדורות בשורות ללא הקפדה. הקיר הושתת בחלקו על סלע האם ובחלקו על מילוי אדמה ואבנים קטנות, שהכיל מעט חרסים קטנים המתוארכים לתקופה הביזנטית.