מחצבות

בחלק המערבי של החפירה נחשפו משטחי סלע טבעיים ללא ממצאים, ובחלקה המרכזי, המזרחי והדרומיהתגלתה מחצבה (איורים 2, 3). במחצבה נתגלו תשלילים של אבני בנייה שונות זו מזו בגודלן, אשר נחצבו מן הסלע וכן תעלות ניתוק אשר מעידות על אופן הוצאת האבנים (איור 4). כמו כן, על גבי הסלע נמצאה כמות רבה של פסולת סיתות המעידה על סיתות האבנים במחצבה עצמה (איור 5).
בתוך פסולת המחצבה ועל גבי רצפתה לא נמצא חומר מתארך. חרסים ספורים ומעט מטבעות שנתגלו באקראי מתוארכים למן תקופת הברזל 2 ועד לתקופה המודרנית. ייתכן שהאבנים מהמחצבה שימשו לבניית הקבר שמצפון לחפירה או למבנים שהתגלו ממזרחה.
 
בור מים
בדרום-מזרח החפירה נמצא בור מים ( 5.9×10.6  מ', לפחות 7 מ' עומק; איור 2: חתך 1–1). לבור שני פתחים, הצפוני קטן (0.4×0.5 מ') והדרומי גדול ממנו (1.1×2.2 מ'). אל הפתח הדרומי הובילו כמה תעלות חצובות ורדודות שניקזו את מי הנגר אל הבור. חלל הבור לא היה מלא לפני החפירה ונראו בו גדרות אבן המעידות כי שימש רועים. על דופנות הבור נראתה שכבה עבה של טיח הידראולי אפור. מטעמי בטיחות הוסרה תקרת האבן של הבור לפני חפירתו. החפירה בהצטברות הסחף והפסולת שמילאה את הבור נעשתה בעזרת כלים מכניים ולא הגיעה עד תחתית הבור. על פי המידות הגדולות של הבור סביר שהוא התמלא גם ממי אמת המים הסמוכה ולא רק ממי הגשמים. ייתכן שהבור אגר מים לשימוש המקוואות אשר נחשפו ממזרח לחפירה. במילוי הבור נמצאו חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.
 
קבר
בחלק הצפוני-מזרחי של החפירה, סמוך לקיר הטרסה מדרום, התגלתה חציבה מלבנית בסלע. בתחתית החציבה נחשפו שלושה לוחות אבן מסותתים מונחים בקפידה זה לצד זה (איור 6), ועליהם שני נרות חרס תמימים מן התקופה הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ; איור 7). מצפון ללוחות, מתחת לטרסה, ישנה כניסה חצובה (0.6×0.8 מ') למערת קבורה, ויש להניח שהלוחות נועדו לחסום את הפתח. המערה לא נחפרה, אך הוכנסה אליה מצלמה זעירה ועל סמך הצילומים נעשו מדידות מקורבות ושורטטה תוכנית סכמטית (איור 8). במערה חלל רבוע (1.6×1.6 מ') ומשלושת צדדיו מקמרים לקבורה (0.65×1.30 מ'). על רצפת החלל נראו לפחות שני נרות חרס ובקבוקון זכוכית. בתוך המקמרים זוהו עצמות מקבורה ראשונית.