תועדו 17 אתרים, רובם דולמנים ומיעוטם נראו כדולמנים (איור 1).
1. דולמן גדול ושמור היטב, עם תא קבורה בגל אבנים (25 מ' קוטר) וסמוך לו כמה עצים.
2. גל אבנים (כ-9 מ'), ייתכן גל סיקול.
3. גל אבנים (כ-4 מ'), ייתכן גל סיקול.
4. דולמן קטן, אבן כיסוי באתרה (1.0×1.3 מ'), ללא גל אבנים.
5. גל אבנים גדול וקיר היקפי בנוי ששרדו ממנו שלושה נדבכים חלקיים (20-17 מ' קוטר, כ-1.5 מ' גובה), ייתכן דולמן.
6. גל אבנים גדול (כ-12 מ' קוטר), ייתכן דולמן.
7. גל אבנים (כ-5 מ' קוטר) עם שקע מרכזי, אולי תא קבורה, סמוך לו שני גלי אבנים דומים.
8. גל אבנים עם קיר היקפי (8-7 מ' קוטר, 1.2 מ' גובה) בנוי בחלקו בשני נדבכים.
9. ריבוע אבנים צמוד לטרסה חקלאית ללא קרמיקה, ייתכן מבנה.
10. דולמן (6 מ' קוטר), תא קבורה גלוי עם אבן כיסוי באתרה (1.0×1.1 מ'), נשדד בעבר.
11. דולמן (כ-4 מ' קוטר), תא קבורה גלוי עם אבן כיסוי באתרה (1.0×1.6 מ'), נשדד בעבר.
12. דולמן (כ-14 מ' קוטר; איור 2), תא קבורה גלוי ומוגבה עם אבן כיסוי באתרה (2.0×2.5×0.8 מ'), נשדד בעבר.
13. דולמן ששרדה ממנו רק אבן כיסוי.
14. גל אבנים גדול (כ-15 מ' קוטר), דולמן עם תא קבורה גדול וגלוי שממנו שרדה רק אבן כיסוי אחת באתרה. מסדרון הכניסה שרד ואילו דופנות התא נשדדו בעבר (איור 3). סמוך לו שני גלי אבנים דומים (דולמן 14 ב', דולמן 14 ג').
15. גל אבנים גדול (כ-14 מ' קוטר), דומה במאפייניו לדולמן 14.
16. דולמן (9-7 מ' קוטר), תא קבורה גלוי ומוגבה עם אבן כיסוי באתרה (1.2×2.0×1.0 מ'), נשדד בעבר.
17. ארבעה גלי אבנים סמוכים זה לזה (כ-10 מ' קוטר) בחורשת עצי אקליפטוס.