בין קיר הטרסה למחשוף הסלע התומכת בו, נחפרה הצטברות מילויי עפר ומתחתם מילויים מכוונים של חצצים ואבנים בהתאמה, שהונחו במהלך בניית הטרסה ונתמכים על ידה. בראש מפלס החצצים נחשפו כתמים של גיר כתות שטיבם לא ברור. המילויים נמשכים דרומה, מעבר לגבולות החפירה.

 

מילויי האדמה והחצצים הכילו כמות גדולה מאוד של שברי כלי חרס מתקופת הברזל
3-2: קדרה (איור 1:2), קנקן (איור 2:2), פיטס (איור 3:2) וקנקן פערור (איור 4:2); ומימי בית שני: סירי בישול (איור 5:2, 6), קנקנים (איור 7:2, 8), פכית (איור 9:2) ובקבוקי כישור (איור 10:2, 11). כמו כן נמצאו שלושה שברים של כלי אבן: קערה עם ידיות מדף עשויה במפסלת (איור 1:3) וקערות כדוריות עשויות במחרטה (איור 2:3, 3) וכלי עבודה ממתכת – מכוש קטן במצב השתמרות מצוין. במילוי החצצים נמצאה ידית קנקן נושאת טביעה למלך (איור 4) ועליה שרידי אותיות, המצטרפות כנראה לתיבה למ[לך] [ חברו] ן.

הכמות הגדולה של שברי כלי החרס שנמצאה בתוך מילויי החצצים מעלה את האפשרות שהמילוי הובא ממקום ריכוז של פסולת קרמית. על פי זמנם של שברי כלי החרס שנמצאו במילוי – תקופת הברזל בלבד – ניתן להציע כי זהו גם זמנה של הטרסה.

 

כ-20 מ' מעל למדרגת הסלע שבה נחפרה הטרסה, תועדה גת חצובה שמרכיביה האדריכליים, בעיקר צמד גומחות העיגון החצובות בדופן הזקופה של משטח העבודה, אופייניים לגתות מתקופת הברזל באזור יהודה (איור 5). ליד הגת נתגלו מחשופי סלע נוספים ובורות שייתכן שהיו קשורים בפעולתה.