נחשפו שרידי שכונה (איור 1, 2), שהוקמה במאה הט' לסה"נ בפינה הצפונית-מערבית של טבריה העתיקה. קירות לבני הבוץ של הבתים, שלא שרדו, נבנו על מסד אבני בזלת מהוקצעות ואבני גזית משולבות בשימוש משני, שהונחו בבנייה יבשה ללא חומרי מליטה בתעלות רדודות. מרבית מסדי הקירות טויחו בטין ומיעוטם בטיח לבן. בפתחים לא נמצאו אבנים מסותתות ונראה כי מסגרתם נעשתה מעץ. סביר להניח כי גם לחלונות הייתה מסגרת עץ אף כי הקירות לא השתמרו לגובה זה. הרצפות עשויות ברובן עפר כבוש ומיעוטן אבנים שטוחות, שהנחתן אינה סדורה. למעט חצר אחת לא נמצאה רצפת אבן שכיסתה מרחב שלם וייתכן כי ריצופי האבן שימשו משטחי עבודה בחצרות שבהן הונחו רצפות עפר כבוש. סביר להניח כי גגות הבתים נעשו אף הם מעפר כבוש שהונח על קורות עץ וקנים.

בשכונה לא הובחן תכנון כולל, לא ניתן היה להבחין ברחובות וסמטאות ונראה כי מבנים הוספו או הורחבו עם הזמן ללא תכנון מרכזי. לצד מרבית המבנים נמצאו בורות עגולים שנחפרו בקרקע ודופנו באבני בזלת (איור 3), ללא טיח ורצפה. בורות דומים נמצאו בשכבות מן התקופה העבאסית במקומות אחרים בטבריה וייתכן ששימשו בורות סופגים. בחצרות נמצאו טבונים (איור 4), אבני רחיים וקערות שחיקה. הממצא כלל כלי אחסון, כלי בישול וכלי שולחן, נרות חרס, שברי צלמיות חרס, כלי זכוכית ומתכת. לא נמצאו כמעט כלי שולחן יקרים, התכשיטים היו מחרוזות של צדפים מנוקבים ונראה כי בשכונה שבשולי העיר התגוררו אנשים ממעמד נמוך.
השכונה לא הייתה מיושבת קודם לתקופה העבאסית. מתחת למבנים נמצאו שכבת אדמה חרסיתית, הצטברות חלוקים וכלי חרס שעיקרם מהתקופה הרומית המאוחרת ומיעוטם מהתקופה הרומית הקדומה והתיכונה והתקופות הביזנטית והאומיית. נראה כי חרסים אלו נסחפו והורבדו בהצפות מים ומקורם בשכבות יישוב קרובות, שמיקומן לא אותר. תופעה דומה נצפתה גם בחפירות אחרות בעיר. ייתכן שבתקופה הרומית נוצרה בחלק הצפוני של טבריה לגונה רדודה שנסתמה בהדרגה. בחפירה הובחן ערוץ החותך שכבות חרסית שנמצאו בו חלוקים וחרסים מהתקופות הרומית והביזנטית (איור 5).
נראה כי השטח שיושב לראשונה במאה הט' לסה"נ, נפגע משיטפון במאה הי' לסה"נ שהרס כמה מבנים, סחף את תכולתם ויצר ערוץ חדש (איורים 6, 7), המקביל לערוץ מהתקופה הרומית שנסתם ומעליו נבנו בתים. דופנות הערוץ החדש חוזקו בבניית אבן, המבנים הסמוכים אליו נעזבו ואחרים נבנו במרחק מה ממנו. במאה הי"א לסה"נ נשטף השטח מחדש בתוואי הערוץ ונראה כי לא נגרם בשלב זה הרס רב. חלקו המערבי של השטח נעזב במאה הי' לסה"נ מסיבה כלשהי, אולי מנזקי השיטפון שבו נפגעו מבנים שלא שוקמו. בחלק המזרחי נבנה מבנה חדש בנוי היטב שכלל מספר חדרים וחצר שחלקה רוצף באבני בזלת. לצד אחד הקירות נבנה גרם מדרגות (איור 8) ולצד קיר אחר נמצאו שני טבונים ומכלים עגולים מוקפים אפר (איור 9). המבנה התקיים זמן ממושך שבמהלכו נהרסו קירות, נבנו אחרים והורמו רצפות, שעל אחת מהן נמצאו שרידי שרפה עזה.
בראשית המאה הי"א לסה"נ נעזבה השכונה עם רבעים אחרים בעיר. נראה כי הרעת מצב הביטחון חייב ריכוז העיר וביצורה, שבעקבותיהם נותרה השכונה שנעזבה מחוץ לעיר.