טבלה 1. רצף השכבות המקומי בכיכר השעון

שכבות כלליות/שטחים 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI
I + + + + + + + + + +* +  
II + + + + + + + + +      
III + + + + + +     +*      

 * רק כלי חרס

טבלה 2. מערך השכבות הכללי באזור המזרחי של יפו

שכבה תקופה הערות
0 מודרנית החל מ-1948 והלאה
I מנדטורית  
II עות'מאנית  
III ממלוכית רק קברים
IV צלבנית  
V אסלמית קדומה  
VI ביזנטית  
VII רומית  
VIII הלניסטית  
IX פרסית  
X ברזל  
XI ברונזה מאוחרת רק קברים

בשל צורתם הצרה והמאורכת של שטחי החפירה, נחשפו רק חלקי מבנים ופריטים אחרים. להלן סיכום ראשוני של עיקר תוצאות החפירה על פי הסדר הכרונולוגי.