מכלול מגורים תת-קרקעי F269 (איורים 7, 8)
מכלול המגורים נחשף בצפון-מערב השטח הדרומי, תקרתו התמוטטה. התגלו בו מוקדי אש וכמות גדולה של חרסים, פריטי צור, כלי אבן ועצמות של בעלי חיים. צמוד למכלול התגלה בור פעמוני (F270; ר' איור 5: חתך 5–5), ובו כלי חרס שלמים מהתרבות הע'סולית, בהם קערות, קנקנים ומחבצות, וכלי צור, בהם להבי מגל וכלים דו-פניים (Milevski et al. 2015).

 

מחצבות וחציבות
התגלו 16 מחצבות וחציבות (טבלה 1), תשע בשטח הצפוני (F229–F226 ,F224–F220) ושבע בשטח הדרומי (F272 ,F262 ,F260–F258 ,F252 ,F250), רובן מטיפוס מחצבת חצר ומחצבת מדרגות (ספראי וששון תשס"א:4–7). ברוב המחצבות נמצא הסלע חשוף, בחלקן הצטברה שכבת אדמה מודרנית. המדרגות העליונות בכל המחצבות נחצבו בסלע הנארי, והמדרגות התחתונות נחצבו לעתים בסלע הנארי ולעתים בגיר רך או בחוואר. האבנים בכל המחצבות נחצבו בטכניקה אחידה: תעלות הפרדה (3–9 ס"מ רוחב) סביב האבנים ולאחר מכן הוצאתן בעזרת תעלות ניתוק (0.08–0.12 מ' רוחב), לעתים נעשה שימוש במוט חציבה (לום) או באזמל ארוך מברזל (Fink 2000:631–635). מידות האבנים שחציבתן לא הושלמה, המרווחים בין תעלות הניתוק ומידותיהן של מדרגות החציבה מלמדים שבמחצבות הופקו לוחות אבן ואבני בנייה. לוחות האבן (0.05–0.15 מ' עובי) נועדו לריצוף ולדיפון, וסימני חציבתם זוהו במחצבות F250 ,F227 ,F220 ו-F252. לאבני הבנייה מגוון מידות (0.20 – 0.35 × 0.50–0.40 × 0.60 – 0.80 מ'). פסולת חציבה שהתגלתה במחצבות מלמדת שהאבנים סותתו במקום לאחר חציבתן. נוסף על כך נחצב חוואר, ששימש בתקופה הרומית הקדומה לייצור טיט וסיד (Gadermayr, Pintér and Weber, forthcoming). בפסולת חציבה שהתגלתה מעל הקרקעית של מחצבות F224–F222 נמצאו מעט חרסים, בהם קערות (איור 1:9, 2) מתקופת הברזל וסיר בישול (איור 3:9) ופך (איור 4:9) מהתקופה הרומית הקדומה. ממצא כלי החרס מלמד שהמחצבות שימשו בעיקר בתקופה הרומית הקדומה.


טבלה 1. מחצבות וחציבות

מס'
שטח חציבה (מ"ר)
סה"כ מדרגות חציבה
מדרגות שנחצבו בגיר רך ובחוואר
עומק חציבה מרבי (מ')
220
10 (נחשפה בחלקה)
3
 
כ-2
221
100 (נחשפה בחלקה)
4–6
 
כ-2
222
0.5
 
 
 
223
100
6
3
כ-2
224
180 (נחשפה בחלקה)
1–6
4
1.2
226
65
4–5
2–3
1.5
227
60
4
 
1.2
228
35 (נחשפה בחלקה)
4–5
2–3
כ-2
229
כ-10 (נחשפה בחלקה)
2
 
0.4
250
60
1
 
0.45
252
60
2–3
 
0.8
258
110
1–3
 
0.5
259
12
1–2
 
0.45
260
0.77
1
 
0.23
262
6
1
 
0.4
272
20
2–3
 
0.6
 

 

מחצבה F220 (איור 2). מחצבה קטנה שחלקה המזרחי נהרס בימינו ונחשף ממנה החלק הצפוני בלבד.

 

מחצבה F221 (איורים 2, 10). מחצבה גדולה שחלקה המזרחי עמוק. חלק מדופנות המחצבה זקופות וחלקן מדורגות ובהן תעלות ניתוק משופעות. בתחתית המחצבה נחשפו שתי שכבות של פסולת חציבה בהירה, שביניהן מפרידה הצטברות של אדמה חומה. נחשפו כמה ריכוזי אבנים (איור 11), שנשברו כנראה בעת חציבתן. על משטח הסלע סביב המחצבה נחשפו בורות עגולים, כנראה טבעיים.

 

מחצבה F223 (איור 2). מחצבת חצר מלבנית בינונית עמוקה, חלקה הצפוני-מזרחי רדוד. המחצבה מחוברת מצפון למחצבות F226 ו-F228 ונראה ששלוש המחצבות הן חלק ממחצבה אחת. דופנות המחצבה זקופות, פרט לדופן הדרומית שהיא מדורגת, ומכאן שלא נותרו במחצבה אבנים רבות שחציבתן לא הושלמה. מעל לקרקעית המחצבה הצטברו פסולת חציבה בהירה ומעט אבנים בינוניות שבורות.

 

מחצבה F224 (איורים 2, 12). מחצבת מדרגות גדולה המדורגת בכל שטחה, מתארה אינו סדור והיא נמשכת לצפון-מזרח אל מחוץ לשטח החפירה. בסלע שמצפון למחצבה שיפוע חד שנוצר אולי בגלל ערוץ נחל. החציבה בחלק הצפוני של המחצבה עמוקה יותר, המדרגות האמצעיות שבה נחצבו בסלע גיר רך והתחתונות בחוואר. על קרקעית המחצבה, בעיקר בחלקה הצפוני, הצטברו פסולת חציבה ומעט אבנים שבורות.

 

מחצבה F226 (איור 2). מחצבת חצר בינונית שמתארה אינו סדור. המחצבה מחוברת מדרום למחצבות F223 ו-F227 ונראה ששלוש המחצבות ומחצבה F228 המחוברת למחצבה F223 הן חלק ממחצבה אחת. רוב הדפנות של המחצבה מדורגות, מלבד כמה דפנות זקופות שגובהן שתיים-שלוש מדרגות חציבה. במחצבה הצטברו בעיקר פסולת חציבה ומעט אבנים בינוניות שבורות.

 

מחצבה F227 (איור 2). מחצבה שרוב דופנותיה מדורגות והיא מחוברת מצפון למחצבה F226. המחצבה נמשכת מזרחה אל מחוץ לשטח החפירה ורק חלקה המערבי נחפר. הצטברו בה בעיקר פסולת חציבה ומעט אבנים בינוניות שבורות.

 

מחצבה F228 (איור 2). מחצבת חצר בינונית מרובעת המחוברת למחצבה F223. המחצבה נמשכת מערבה אל מחוץ לשטח החפירה, פינתה הצפונית-מזרחית נפגעה בימינו בעת חפירת תעלה. רוב דופנות המחצבה מדורגות מלבד כמה זקופות במערבה, שגובהן שלוש-ארבע מדרגות חציבה. בשתי מדרגות החציבה התחתונות נחשפו אבנים שחציבתן לא הושלמה (איור 13). מעל לקרקעית המחצבה הצטברה פסולת חציבה.

 

מחצבה F229 (איור 2). פינה של מחצבה הנמשכת מערבה אל מחוץ לשטח החפירה, והצטברה בה פסולת חציבה בהירה מעורבת במילוי של אדמה חומה. מיקומה של המחצבה וכיוון קווי החציבה מלמדים שהיא אולי החלק הדרומי של מחצבה F224 שמצפון לה.

 

מחצבה F250 (איור 4). מחצבת מדרגות בינונית הנמשכת צפונה אל מחוץ לשטח החפירה.

 

מחצבה F252 (איור 4). מחצבת חצר בינונית הסמוכה לראש המדרון המערבי של הגבעה. בחלקה הדרומי התגלתה מעט פסולת חציבה. מצפון למחצבה נחשפו שרידי מחצבה נוספת.

 

מחצבה F258 (איור 4). מחצבה גדולה ורדודה בחלק התחתון של המדרון המערבי של הגבעה שלה שבעה אזורי חציבה נפרדים, חלקם קטנים ורדודים, החציבה נעשתה בסלע הנארי. בקרקעית המחצבה ניכרים סימנים של תעלות חציבה. במחצבה התגלתה הצטברות של פסולת חציבה בהירה, שחלקה העליון מעורב בממצא מימינו.

 

מחצבה F259 (איור 4). קטע קטן של מחצבת מדרגות הנמשכת מזרחה אל מחוץ לשטח החפירה.

 

חציבה F260 (איור 4). חציבה קטנה מרובעת (0.77 × 1.00 מ', 0.23 מ' עומק מרבי), שעל דופנה הצפונית ספלול קטן (L260.01; כ-0.15 מ' קוטר, 0.13 מ' עומק). במרחק מטר אחד צפונה נחשף ספלול קטן נוסף (L260.02; כ-0.14 מ' קוטר, 6 ס"מ עומק).

 

מחצבה F262 (איור 4). מחצבת חצר קטנה מרובעת בחלק העליון של המדרון המערבי של הגבעה. בקרקעית המחצבה ובדופנותיה ניכרים סימנים של תעלות חציבה ותעלות ניתוק. במעלה המדרון, כ-2 מ' צפונה-מזרחה, התגלתה מדרגת חציבה.

 

מחצבה F272 (איור 4). מחצבת מדרגות קטנה שעל קרקעיתה נחשפו תעלות ניתוק וגוש אבן שחציבתו לא הושלמה.

 

ממצאים נוספים בשטח הדרומי
גת F253 (איורים 4, 5: חתכים 1–1, 2–2, 14). גת פשוטה שנחצבה בסלע הנארי ולה משטח דריכה רבוע (2.0 × 2.2 מ', 0.15 מ' עומק) המחובר בתעלה לבור איגום מלבני ממערב לו (1.0 × 1.7 מ', 0.3 מ' עומק), שבמרכזו נחצבה גומת שיקוע (0.25 מ' קוטר, 0.12 מ' עומק). הגת נחצבה במדרון משופע מערבה והתירוש זרם בתעלה ממשטח הדריכה לבור האיגום בשיפוע הטבעי. סביב משטח הדריכה נחשפו ארבעה ספלולים (כ-0.25 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק) המחוברים אליו ולבור איסוף בתעלות צרות ושימשו אולי להוספת נוזלים, או חומר מומס אחר, בעת הכנת התירוש. לא התגלה בגת ממצא מתארך.

 

ספלול F264 (איור 4). ספלול עגול (0.11 מ' עומק) שנחצב באמצע המדרון המערבי של הגבעה. חלקו העליון (0.13 מ' קוטר) רחב יותר מחלקו התחתון.

 

מבנה F261 (איורים 4, 5: חתך 3–3). מבנה גדול ומלבני מהתקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי, שהיה קשור כנראה לכפר מלחה, כקילומטר אחד דרומה-מערבה. במבנה התגלו שרידי רצפות מעפר מהודק וטיח. ממזרח למבנה התגלה קיר (F257), שהיה אולי חלק ממנו. חלקו המערבי של המבנה נבנה מעל מכלול המגורים מהתקופה הכלקוליתית (F269).

 

מערה F265 (איור 4). המערה נחשפה מתחת לחלקו הדרומי של מבנה F261, ונראה ששימשה מחסן או דיר בעת השימוש במבנה. על פתח המערה נבנתה בימינו קשת וצמוד לה קיר המחבר אותה עם אחד מקירות המבנה (L261.05; ר' איור 5: חתך 4–4). המערה לא נחפרה ולא תועדה בגלל איסור של משרד הדתות.

 

בור מים F266 (איורים 4, 5: חתך 6–6, 15). בור מים סגלגל (כ-4 × 7 מ'), מטויח, ובו אדמת סחף ופסולת מודרנית. אפשר שהבור שימש את תושבי מבנה F261 הסמוך. הבור לא נחפר.

 

בורות טבעיים. התגלו תשעה בורות טבעיים: F225 (בשטח הצפוני), F268 ,F267 ,F263 ,F256 ,F255 ,F254 ,F251 ו-F271.