במהלך עבודות שקדמו לחפירה נתגלו חציבות בסלע, בור מים, שרידי קיר עתיק, מערת קבורה סמוכה לשתי מערות טבעיות, שרק קרקעיתה שרדה. במילויים שכיסו שרידים אלה נמצאו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופות הרומית הקדומה והמאוחרת, הביזנטית, האסלאמית הקדומה, וימי הביניים.