למערה (4 × 3 מ'; איור 1) פתח בדרום-מערב, שנפגע מעבודות הטרקטור. הפתח הוביל לחדר מבוא (1.6 × 1.6 מ', 1.7 מ' גובה), שבשלוש דופנותיו נחצבו מקמרים, בכל אחד מהם שתי שקתות קבורה חצובות צמודות (1.6 × 0.4 מ', 0.4 מ' עומק), מקבילות לדופן החדר, שביניהן מפרידה מחיצה (0.1 מ').
הממצא מן השקתות הכיל עצמות נקברים במצב גרוע וכלי מנחה: נרות, צמידים, חרוזים וכלי זכוכית. תוכנית המערה טיפוסית לתקופה הביזנטית וכן הממצא המתוארך לתקופה הביזנטית והאסלאמית הקדומה. יש לציין כי המערה היא חלק מהאתר עין לבן הכולל חורבה גדולה מהתקופה הביזנטית המקיפה את אזור המעיין.