בשטח 1 (7×6 מ') נחשפו שני קירות מקבילים (W2 ,W1; איור 2). מקיר 2 במזרח הריבוע נחשף רק הנדבך העליון. קיר 1 (4 מ' אורך) במערב, השתמר לגובה שלושה נדבכים ונבנה על סלע האם לרוחב המדרון. נראה כי הקיר שימש קיר תמך למילוי האבנים שממזרח לו, שנערם ממפולת של מבנה קדום ששרידיו לא נחשפו. בחלקו הצפוני של קיר 2 נחשף קיר נוסף (W2a).

בשטח 2 (5×4 מ') נחשפו שרידי קיר שכיוונו מזרח–מערב והשתמרו ממנו כמה אבני גוויל מסותתות למחצה וקו סלע שמסמן את תעלת היסוד של המשך הקיר (איור 3).

בשטח 3 (5×3 מ') נחשפו כמה אבני גוויל מסותתות למחצה. שטח החפירה המצומצם לא אפשר לבדוק את כיוונן המדויק.

בשני השטחים קרבת פני סלע האם לפני השטח פגעה במצב השתמרות הממצאים.

 

החרסים שנמצאו באזור הקירות מתוארכים למן תקופת הברזל 2 ועד סוף התקופה הפרסית-תחילת התקופה ההלניסטית (המאות הח' עד הד' לפסה"נ). רק חרסים מעטים שנמצאו סמוך לפני השטח מתוארכים לתקופה הביזנטית (המאות הה'-הו' לסה"נ).

 

בסקר שנערך בתוך המערה לאחר הסרת המילוי המודרני שבפתחה, נחשפה ערמה של אבנים קטנות שהושלכו פנימה דרך פתח עגול שבתקרת המערה וכן נראו בדופן הדרומית שני כוכים חצובים שטויחו בטיח בוץ.