יתאח מ' תשנ"ח. נהריה. חדשות ארכיאולוגיות קח:15–16.
 
לרר י' 2012. נהריה. חדשות ארכיאולוגיות 124.
 
לרר י' 2015. שבי ציון. חדשות ארכיאולוגיות 127.
 
מאייר א' תשמ"ו. הדרך הרומית בגליל המערבי. בתוך מ' ידעיה, עורך. קדמוניות הגליל המערבי: קובץ מאמרים. תל אביב. עמ' 364–372.