בסקר תועדו 72 אתרים, ובהם 57 ערמות של פסולת סיתות צור (אתרים 1, 7, 8, 10, 12, 14–18, 21–24, 26–30, 34–41, 43–72), שלוש מערות חצובות בסלע גיר (אתרים 5, 6, 31), שרידים של שישה מבנים (אתרים 4, 9, 11, 13, 32, 42), כבשן סיד (אתר 25), שתי פזורות חרסים (אתרים 2, 3) ושלוש חציבות בסלע (אתרים 19, 20, 33). פריטי הצור מתוארכים לתקופה הפליאוליתית העליונה והחרסים — לתקופות הרומית והביזנטית.