שטח A

שטח A (כ-175 מ"ר; איור 1) נמצא במזרחו של שטח החפירה, והוא הגבוה ביותר באתר. בעונה זו נחפרו 80 מ"ר. נמשכה החפירה בכמה ריבועים שחפירתם החלה בעונה הקודמת (18–MN17). כן, הורחב שטח החפירה לדרום לכמה ריבועים חדשים
(OP17 ,O18), ונחשף חדר נוסף (חדר 17). חלקו המזרחי של השטח נפגע מחפירת תעלה בת-ימינו, שהיא החתך המזרחי של השטח. בחתך זה הובחנו קירות הנמשכים למערב, אל שטח החפירה ומפלסי חיים, שתוארכו על סמך ממצא קרמי שנאסף בעת יישור החתך וניקויו, למן תקופת הברזל ועד לתקופה האסלאמית הקדומה.
 
ימי המנדט הבריטי והתקופה העות'מאנית
התגלו חלקי גרוטאות וכלי מתכת, שברים של בקבוקי זכוכית וכלי חרסינה, חרוזים וכמות רבה של קרמיקת עזה שחורה, ובה שברי קערות וקנקנים (איבריקים). בריבוע N17 התגלה ריכוז גדול של קרמיקת עזה שחורה, כנראה בור אשפה.
 
התקופה האסלאמית הקדומה
התגלו כמה שברים של קנקני שק וכן מטבע ברונזה מימי השושלת העבאסית (בלוקוס מופרע בריבוע M18).
 
התקופה הביזנטית
במהלך הסרתו של החתך המזרחי של החפירה בריבוע M18 נחשפו שרידי רצפה (כ-0.3 מ' רוחב). על הרצפה התגלה ממצא קרמי מהתקופות הביזנטית והרומית המאוחרת, הכולל צוואר פכית שמקורה באזור הנילוס, וכן שני מטבעות זעירים (המאות הה'-הו' לסה"נ).
 
חדר 1 (ריבועים 19–N18; איור 2). שטח החפירה מן העונה הקודמת הורחב בכמטר אחד למזרח ולדרום. נחשפו שני קירות (W113 ,W112), התוחמים את חדר 1 (3.6×4.2 מ'). קיר 113, שמפריד בין חדר 1 לחדר 17, נבנה באבני שדה ומעט אבני גזית בשימוש משני. הממצא בחדר כולל שלושה קנקני שק שבורים מהתקופה הביזנטית ומעט שברי כלי זכוכית ועצמות בעלי חיים.מתחת לשכבה מהתקופה הביזנטית לא התגלו שרידים נוספים.
 
חדר 17 (ריבוע O18; מידות 4.2×4.4 מ'). החדר תחום בארבעה קירות (W116 ,W115 ,W113 ,W102). נראה שקיר 116 הוא המשכו של קיר 112. בחדר התגלה מפלס חיים, הכולל ממצא קרמי רב, אגן מאבן גיר רכה, שני שברי פרסקו ואוסטרקון. החדר נחלק לשניים באמצעות קיר מחיצה (W114). בחלק הצפוני של החדר התגלו שני מתקנים (L559 ,L557), ובהם סירי בישול שבורים.
 
חלקו הדרומי של שטח החפירה (ריבועים OP17) הוא מדרון, שנוצר בפילוס השטח לקראת הכנת החניון. בריבוע O17 התברר כי רצפת אריחי החרס (L517) מהתקופה הרומית המאוחרת, שחלקה הצפוני נחפר בעונה הקודמת, נחתך בבור בן-זמננו (L519). במרכז ריבוע O17 הובחן מתקן מטויח (0.7×1.9 מ'), המחולק כנראה לשני תאים; הוא לא נחפר מפאת חוסר זמן. מדרום למתקן התגלו שרידי היפוקאוסט (L569; כ-1.30×1.35 מ'; איור 3), הקשור כנראה לבית מרחץ. רצפתו עשויה מאריחי קרמיקה צרופים, וביניהם שכבת טיח הידראולי. בחלקו הצפוני של ההיפוקאוסט התגלו בחלקם שני תאים מטויחים (0.18×0.24 מ', 0.32×0.72 מ', 0.19 מ' עומק). על ההיפוקאוסט התגלה כתם אפר, ובו חרסים מהתקופה הרומית המאוחרת.
מתחת למפלס ההיפוקאוסט, נחשף משטח של גיר מהודק(0.76×1.00 מ'), הניגש כנראה אל קיר ממערב לו (W117). על קיר 117 התגלו שרידי פסיפס (איור 4) בשטח מצומצם. ממערב לקיר 117 התגלה מפלס של אבני שדה קטנות וכמות רבה של שברי אריחים
(L570).
 
תקופת הברזל (איור 5)
חדר 5. נמשכה החפירה מן העונה הקודמת והתגלו שני מפלסים של אפר וכמה מפלסים של מילויי אדמה. המפלסים נטויים באלכסון, לכיוון מערב. בכל המפלסים התגלו שברים של קערות וקנקנים מתקופת הברזל 2 (המאות הח'-הז' לפס"נ), עצמות רבות של בעלי חיים ושרידי פחם. כן התגלה בחדר גוש של נחושת גולמית.
 
חדר 6. בבדיקה בשטח שבין רצפת אבן (L530) לקיר הדרומי של החדר (W108) התגלו בעומק של 0.2 מ' חרסים מתקופת הברזל 2 (L534).
 
התקופה הכלקוליתית
לקראת סוף החפירה התגלו בחדר 5 מעט פריטי צור מהתקופה.
 
שטח B
שטח B (כ-250 מ"ר) נמצא במרכז שטח החפירה, ובעונה זו נמשכה החפירה בארבעה ריבועים (כ-100 מ"ר; MNO16 ,N15).
 
ימי המנדט הבריטי והתקופה העות'מאנית
בריבוע O16 התגלו מעט שברים של כלי עזה שחורים ושברים של בקבוק בירה, כנראה מימי המנדט הבריטי, בתוך כתם אפר רדוד (מוקד?) סמוך לפני השטח.
 
התקופות הביזנטית והרומית המאוחרת
נמשכה החפירה במפלסי מילוי וכתמי אפר בריבוע O16  (ב-L705 ,L703), והתגלו חרסים מעטים מן התקופות הביזנטית והרומית המאוחרת. כן התגלו חרסים מתקופות אלה במפולת אבנים, שכיסתה גרם מדרגות בחדר 9.
 
חדר 18 (ריבוע O16). בעונה זו נחפרו 12 מ"ר ונחשף הקיר הצפוני של החדר (W208). כן נחשפו בבסיס כל אחד מהקירות הצפוני והדרומי של החדר (W209 ,W208) אבן אומנה איתנה; שתי האבנים (0.4×0.7 מ'; 0.5×0.6 מ') מרוחקות 2.6 מ' זו מזו. בבסיס אבני האומנה התגלתה שורה של אבני שדה קטנות. אבני האומנה מונחות על מפלס של אדמה מהודקת; לא התגלה על מפלס זה ממצא מתארך. אפשר שחדר זה שימש ככניסה לקומפלקס שנחשף בשטחים A ו-B, ואין לפסול את האפשרות שהוא נבנה בתקופת הברזל. הממצא בחדר כולל בסיס של עמודון מרובע מאבן גיר רכה, קנקן עזה עם סימני חיפוי או שרידי צבע אדום, פכית FBW, מטבעות זעירים מהמאות הה'–הו' לסה"נ, מסמרי ברזל קדומים, טבעת ברזל וחרוז מאבן שאינה מקומית.
 
תקופת הברזל
בחפירה בריבוע N15 התגלה ראש קיר (W207), התוחם גרם מדרגות שנבנה בחדר 9 בתקופת הברזל והמשיך לשמש גם בתקופות מאוחרות יותר.
 
חדרים 8c ,8a (איור 6). נחשף קיר מחיצה (W209) המחלק את החדר (2.0×4.3 מ') לשניים. רוב שטח החדר היה מכוסה במפולת אבנים, ובמהלך עונה זו הוסרה שכבת אבנים אחת במפולת. צמוד לקיר הדרומי של החדר (W210) התגלתה רצועה (1.6 מ' רוחב) עשויה מחומר לבנים ונדבך אחד לפחות של לבני בוץ שלמות. בממצאים ברצועה זו כמה שברי גוף של קנקנים מתקופת הברזל 2 (המאות הח'–הז' לפסה"נ), וכלי דמוי מסרגה עשוי מעצם, ששימש אולי לטיפול קוסמטי.
 
חדר 8b (מידות 1.8×1.9 מ'). נחשפה אדמה חומה בהירה, המכילה חומר לבנים. בתשתית החדר התגלתה שכבה של אבני שדה, הסדורות בחמש שורות. בחדר התגלו חרסים מתקופת הברזל 2 ומעט עצמות בעלי חיים. בממצא הקרמי שבר של קנקן מעוות, שאיבד כנראה את צורתו בעת הצריפה.
 
שטח C (איורים 7, 8)
שטח C (כ-225 מ"ר) נמצא במערבו של שטח החפירה, והוא השטח הנמוך ביותר. בעונה זו נחפרו חמישה ריבועים וחצי (כ-138 מ"ר). בריבועים 13–O12 נמשכה החפירה מהעונה הקודמת, ואילו ריבועים P13 ,P12 ומחצית מריבוע N11 נחפרו בעונה זו בפעם הראשונה.
 
התקופה הביזנטית
חדר 12 (ריבוע N12). חדר זה נסמך למבנה מן התקופה הרומית המאוחרת. הקיר המזרחי של החדר (W303) שנבנה בתקופה הרומית המאוחרת המשיך לשמש בתקופה הביזנטית. הקירות הדרומי והמערבי של החדר (W310 ,W309) נבנו בתקופה הביזנטית. מתחת לקיר 310 נחשף בדל קיר שתוארך לתקופה הרומית המאוחרת; נראה שהרצפות מן התקופה הרומית המאוחרת נהרסו בתקופה הביזנטית.
 
חדר 13 (ריבוע O13). במהלך הסרת המחיצה הצפונית של הריבוע נחפרו מפלס חיים ומילוי אדמה מהתקופה הביזנטית. על מפלס החיים התגלה מטבע מהתקופה הביזנטית שערכו 40 נומיות. שכבת המילוי הונחה ישירות על שכבה של אדמת סחף שמעל למפלס החיים מהתקופה הרומית המאוחרת (להלן).
 
חצר 14 (ריבועים P13 ,O12). נחשפה חצר מן התקופה הביזנטית, התחומה ממזרח בקיר 301. בחצר התגלו שני מתקנים בנויים (W308 ,W306). מצפון למתקן 306 התגלתה מפולת של מזוזות הכניסה לחדר 12. מדרום לקיר 301 נחשף קיר נוסף
(W319 ; אורך 4.9 מ' אורך), הנמשך לתוך המחיצה הדרומית של הריבוע. נראה כי הפן המערבי, החיצוני, של הקיר תחם חלק מהחצר, אם כי בריבוע P12 לא התגלתה שכבה מן התקופה הביזנטית ונראה כי זו הוסרה בעבודות באתר באמצעות כלים מכניים.
 
חדר 15 (ריבועים 13–OP12; איור 9). החדר נתחם בשלושה קירות (W319 ,W313 ,W302). קיר 302 ראשיתו בתקופה הרומית המאוחרת ואילו קירות 313 ו-319 נבנו בתקופה הביזנטית. בפינה הצפונית-מזרחית של החדר התגלה מתקן
(W318), הבנוי מחלוקי נחל ונסמך אל קירות 302 ו-313. מקיר 313 ומתקן 318 השתמרו רק שני נדבכי יסוד. במפלס של מתקן 318 התגלה טבון (L961; כ-0.52×0.60 מ') מהתקופה הביזנטית. בריבוע P13 התגלו שישה מטבעות מהתקופה הביזנטית, חמישה מהם במחיצה הצפונית של הריבוע.
 
התקופה הרומית המאוחרת
חדר 12 (ריבוע N12). התגלו מפולת של אבני קירטון מסותתות (L925), שרידי קשתות ומזוזות. מקורם של פריטים אלה בתקופות הרומית המאוחרת–הביזנטית.
 
חדר 13 (3.7×3.7 מ'; ריבוע O13). בעת הסרת המחיצה הצפונית של הריבוע נחשפה הפינה הצפונית-מערבית של החדר (W304 ,W301). בהמשך לעונה הקודמת נחפר עד תומו מפלס החיים מהתקופה הרומית המאוחרת (L940). במפלס זה נחשף מתקן
(L945), שנבנה באבני גוויל מסודרות במעגל. במתקן התגלתה מחט עשויה מעצם. במזרחו של הריבוע, באותו מפלס, נחשף קטע קטן מתשתית רצפה  עשויה חלוקי נחל
(L953), שחלקה נחשף בעונה הקודמת. על מפלס החיים 940 התגלו 15 מטבעות ומדליון מהתקופה הרומית המאוחרת, וכן מטבע זעיר, שלא ברור אם זמנו התקופה הרומית המאוחרת או התקופה הביזנטית.
 
תקופת הברזל
בריבוע P13 מתחת לטבון מהתקופה הביזנטית נחשף בור גדול (L990; מידות 2.0×3.8 מ'). בשכבה העליונה של הבור התגלו חרסים ממפלס החיים מהתקופה הביזנטית, ואילו ביתר שטח הבור התגלו חרסים רבים מתקופת הברזל 2 ומן התקופה הכלקוליתית. הבור נחתך בקיר 313 מן התקופה הביזנטית.
בחלקו המערבי של ריבוע O13, מתחת למפלס הרצפה מהתקופה הרומית המאוחרת
(L964), נחשפו שכבות עשירות בחרסים מתקופת הברזל (L972 ,L966). צמוד לקיר 304 מהתקופה הרומית המאוחרת התגלו שרידי קיר (W315; כ-1.68 מ' אורך), המתוארך לתקופת הברזל 2.
 
חדר 16 (ריבוע P12; איור 9). התגלו שני קירות (W316 ,W314), היוצרים פינה של חדר. יסודות הקירות נבנו מחלוקי נחל, והקירות שמעליהם נבנו מלבני בוץ. מדרום לקיר 316 נחשף ספסל, שנבנה מלבני בוץ (0.56×1.50 מ'). בחתך המערבי של הריבוע הובחנו שני מפלסי אפר, הניגשים לקיר המבנה; נראה שאלה הם שני מפלסי חיים. הממצא הקרמי במפלסים מתוארך לתקופת הברזל 2. במפלס האפר התחתון (L949) התגלו שלושה שברים של צלמיות חרס מעוטרות בלבן, אדום וצהוב. במפלס האפר התחתון (L981) התגלו שני שברים נוספים של צלמיות חרס מעוטרות בלבן וצהוב.
 
התקופה הכלקוליתית
בריבוע N12 נמשכה החפירה במפלס החיים (L925) שהחל להיחשף בעונה הקודמת. בריבוע O12 נחשף בעונה זו מפלס חיים (L947), הישר מתחת לחצר 14 מן התקופה הביזנטית. מפלס חיים נוסף (L988; איור 10) נחשף בריבוע P12; יסודותיו של קיר 314 מתקופת הברזל חודרים לתוכו. שלושת המפלסים הושתתו על סלע האם, והתגלו בהם פריטי צור רבים, חרסים מעטים ועופרות נחושת. מכלול פריטי הצור עשיר, והוא כולל גרעיני להבים, כלים ופסולת, ונראה שהתקיים כאן בית מלאכה לייצור להבי צור. הגרעינים ולהבי הצור מזכירים במידה רבה את מכלול כלי הצור מבית המלאכה שנחשף במהלך פיקוח סמוך לכאן במתחם E.